Skip to main content
COVID-19Ouerleiding

Wenke vir ouers: Hoe begelei ons kinders tydens die Covid-19 inperking?

By April 1, 2020February 2nd, 2022No Comments

Luister hier na die podcast:

Almal is in rep en roer oor die invloed van die Coronavirus. In hierdie tyd roep die Here ons om steeds sy getuies te wees en draers van die hoop in Jesus. Hoe kan jy as ouer jou kind bemoedig en ondersteun in hierdie tyd?

  1. Geestelike ondersteuning – Moenie die virus probeer geestelik verduidelik nie (die idee dat God mense straf of ons aandag wil trek, skep ‘n valse godsbeeld). Gee egter die versekering dat God IN hierdie tyd by ons is en ons sal help. Sien hierdie tyd as ‘n geleentheid om as ouer en as familie nader aan God te groei en vir mekaar te bid. Jy kan by DinkJeug daagliks huisgeloof stukkies kry.
  2. Gesindheid – Kinders en tieners kan grootmense se angs aanvoe,l maar hulle het nie noodwendig die emosionele kapasiteit om dit te verwerk nie. Verseker kinders en tieners van hulle veiligheid, wees positief en gerusstellend en gee ruimte vir hulle om vrae te vra en hulle emosies te verwoord. Spreek hulle vrese aan, byvoorbeeld vrese oor die dood of vir die siekte, deur vir hulle te verseker dat julle as gesin alles moontlik doen om veilig te bly en dat die kanse baie, baie skraal is dat hulle die siekte sal kry. Verseker hulle ook dat die Here julle sal help. Die Here help ook die verpleegsters en dokters wat sorg vir die pasiënte. Gee vir julle kinders ruimte om daaroor te gesels en vrae te vra, veral alleen, sodat hulle nie ‘n boetie of sussie onnodig ontstel nie.
  3. Inligting – Maak seker jy gebruik akkurate inligting en nie fop-nuus nie. Daar is baie ouderdomsgepaste inligting vir kinders. Moenie kleiner kinders oorlaai met onnodige inligting nie. Moet ook nie gedurig voor kleiner kinders die verloop van die pandemie bespreek nie. Dit is belangrik dat almal daarvan weet en die voorsorgmaatreëls ken soos hande was, sosiale afstand te behou, nie te groet met die hand nie, en te hoes of nies in jou arm/in ‘n tissue. Verduidelik hoekom julle nie nou kontak met ander mense kan hê nie – dit is ons almal se verantwoordelikheid om weg te bly van mekaar om verspreiding te vertraag.
  4. Sosiale ondersteuning – Hierdie is ‘n ideale geleentheid vir julle om aanlyn met familie of maats kontak te behou. Gebruik bv. WhatsApp, WhatsApp video call of Google Hangouts en stuur gereeld boodskappe.
  5. Ondersteuning van ander mense – Julle kan as familie kreatiewe maniere bedink waarop julle mekaar, familielede, ouer mense en mense wat alleen is kan ondersteun deur bv. ‘n kaartjie te teken, af te neem en te stuur of via WhatsApp call stories voor te lees. Julle sal aan nog baie ander kreatiewe idees kan dink. Dink ook hoe julle vir armer mense kan sorg, byvoorbeeld deur ‘n donasie te maak aan ‘n voedingsaksie.

Die kerk het deur die eeue tydens krisisse ingetree wanneer ander mense op die vlug geslaan het. Ons gebede, woorde van hoop en bemoediging asook dade van diens is ‘n getuienis dat niks, nie die Coronavirus of die noodtoestand of sosiale afstand ons kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie.

Leave a Reply