Skip to main content

Hierdie wenke is saamgestel tydens ‘n Familie Netwerk geleentheid gehou in Oktober 2018 te Communitas, Stellenbosch.

 

 • Dit is ‘n geleentheid om verhouding te bou met mense wat min kerk bywoon – maak dus moeite daarmee!
 • Daar is voor en nadele om gesprekke indiwidueel (per ouerpaar) of in ‘n groep te doen.  Dit kan dus indiwidueel plaasvind by die doopouers se blyplek, of een keer per kwartaal in kursus formaat vir al die doopouers wat in daardie kwartaal doop.
 • Daar is voordele daaraan as daar meer as een ontmoeting kan wees  – bied dit dus aan as ‘n paar gesprekke sodat daar geleentheid is vir groei.
 • Wees sensitief en gee om vir elke ouer en familie. Neem in ag dat daar ook enkelouers, ongetroude ouers en pleegouers is wat wil doop, asook moontlik ‘n ouerpaar waar net een glo of net een ouer deel is van ons ons kerkfamilie. Gebruik inklusiewe taal en wees sensitief vir elke gesin se konteks en storie. Dink na oor hoe julle as gemeente “andersheid” en “uitsonderings” menswaardig en met liefde kan hanteer. Dink ook na oor watter boodskap jul uitstuur met julle kommunikasie, gewoontes en erediensinrigting.
 • Gee geleentheid dat ouers ook die betekenis van hulle eie doop herontdek en vier.
 • Dink daaraan om tieners in die Belydenisklas te nooi om elkeen een keer die doopgesprek / toerusting by te woon. Die tieners hoor dan uit die monde van die ouers waarom daar gedoop word en kan ook vrae vra. Dit help die tieners om hulle Belydenis van Geloof te verbind aan hulle eie doop.
 • Verbind aan elke ouerpaar (of enkelouer) ‘n mentorspaar wat ouer is, en ook saam die kursus bywoon. Die mentorspaar kan die ouers praktiese raad gee oor babasorg, gereeld uithelp sodat ouers ‘n blaaskans kan kry en hulle is ook daar om die ouers geestelik te ondersteun.
 • Die volgende simbole kan gebruik word in die doopgesprekke en erediens (sien ook die boek “Watermerk” vir volledige sessies)

 

 • Water – sit jou vingers in die water en dink aan God se oorvloedige genade.
 • Waspoeier – ruik daaraan en onthou dat jy skoongewas is en vergewe is deur Christus. Hy gee vir jou nuwe klere (nuwe identiteit) in Hom.
 • Olie – maak ‘n kruisie op mekaar se hand met die reukolie om te onthou dat God jou seën met die Gees en jou salf as priester, profeet en koning.
 • Broodjie – breek die broodjie en proe daaraan en onthou wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis om jou in te sluit in sy familie.
 • Kers – steek die kers aan as ‘n teken dat God altyd by jou is en jou lei met Sy Lig en waarheid.

 

 • Skep geleentheid waar kinders in die gemeente (dalk in spesifieke jaargroepe) ook weer saam met hulle ouers by die kategese / in die erediens / tydens ‘n spesiale geleentheid kan nadink en gesels oor die doop, en hulle eie doop kan herdenk en vier!
 • Raadpleeg die boeke “Watermerk” en “Doopjoernaal” vir volledige toerustingsessies.

“Watermerk – voorberei vir die doop. Riglyne vir gesprekke met ouers” deur Dieter de Bruin e.a. is beskikbaar by Bybelmedia (http://eshop.bybelmedia.org.za/product/watermerk

R50 Oktober 2018)

“Doopjoernaal – leef jou doopbelofte. Gesprekke, simbole en aktiwiteite om die doop jou eie te maak” deur Dieter de Bruin e.a. is beskikbaar by Bybelmedia (http://eshop.bybelmedia.org.za/product/doopjoernaal/ R70 Oktober 2018)