Skip to main content
Geloofsgewoontes

Verskillende tipe gebede erediens wenk

By October 2, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Verskillende tipe gebede

Die intergenerasionele wenk kan gebruik word ongeag wat die tema en teks is van die preek. Dit kan dus weekliks deur enige gemeente gebruik word. Dit fokus nie op die teks van die preek nie, maar op iets anders vanuit ons kerktradisie, geloof of leefwêreld.

Hierdie week gesels ons oor verskillende tipe gebede.

Rugby metafoor
Vra die gemeente om met mekaar te gesels oor watter rol hulle dink kommunikasie speel in ‘n rugbyspan wat in die wêreldbeker rugby toernooi speel.

Maak die skakel na gebed – dis ons kommunikasie met God en dit is belangrik om te weet wat God se “wedstrydplan” is en om in kontak te bly met Hom wat ons Afrigter is.

Die rol van gebed
Vra die gemeente om met mekaar te gesels oor waaroor, waarvoor en hoe hulle bid.  Maak daarna die punt dat daar verskillende tipe gebede is (ook in die Bybel) en dat ons in gebed God kan loof, onsself kan oorgee aan Hom, ons sonde kan bely, voorbidding kan doen en kan luister.

Let wel dat hierdie week se DinkJeug Familie podcasts handel oor geloofsgewoontes.

Hier is ‘n paar hulpmiddels:

Die Onse Vader gebedsblokkie uitdeelstuk: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2022/06/Onse-Vader-gebedsblokkie.pdf

Dit kan ingekleur word, uitgeknip word en gevou word om ‘n blokkie te vorm. Maak vooraf ‘n voorbeeld. Die blokkie kan gegooi word en gebruik word om tuis ook gebed in te oefen (verduideliking onderaan).

Sing die Onse Vader gebed (Liedboek 266)

Deel die Onse Vader met emoji’s uit aan tieners: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2022/06/Onse-Vader-Emojis.pdf

KiX kinderontmoeting oor die Onse Vader: http://kix.bybelmedia.org.za/wp-content/uploads/sites/65/2017/04/Ontmoeting-16.pdf

Rol die Onse Vader blokkies af en deel dit uit met ‘n ringetjie om sleutelringe mee te maak: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2022/06/ONSE-VADER-sleutelring-blokkies.pdf

_____________________________________________________________________

Gebedsblokkie (uitdeelstuk) verduideliking:

Die meeste mense ken Matt 6:9-13 in die 1953 vertaling as die Onse Vader gebed, so oorweeg dalk om dit te gebruik.

 

DANKIE – Aanbid God en sê vir Hom dankie!

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

 

BID VIR SELF – Bid vir jou eie behoeftes

Gee ons vandag ons daaglikse brood

 

BID VIR ANDER – Bid vir jou verhoudings en ook die behoeftes van ander mense

(die woord “ons” in die Onse Vader gebed)

 

VERGEWE  – Doen sondebelydenis en vergewe ander

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe

 

VRA HULP – Vra vir hulp om nie sonde te doen nie en dat die Here jou sal lei om die regte keuses te maak

en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. 

 

LOOF – Wy jou toe aan God en gee Hom eer

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply