Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Vadersdag

‘n Intergenerasionele moment in ‘n erediens wil ‘n oomblik skep waar mense (oud en jonk) saam God kan aanbid, hulle ervarings met mekaar deel en nader aan mekaar kom.

Vandag vier ons Vadersdag. Dit is belangrik (soos met Moedersdag) om te onthou dat alle mans nie vaders is nie, en dat almal nie ‘n pa het of ‘n positiewe ervaring van hulle pa het nie. Gesinne lyk verskillend. Gebruik dus ‘n verskeidenheid van terme en voorbeelde wanneer jy gesels bv. vaderfigure of mentors. Hierdie wenk fokus daarop om dankie te sê en te bid vir al die sleutelfigure in ons kinders se lewens.

Vadersdag
Vandag vier mense dwarsoor die wêreld Vadersdag en daarom kan ons vanoggend saam dankbaar wees oor die sleutelfigure in ons lewens – pa’s, ooms, broers, onderwysers, oupas, kategete, stiefpa’s en nog baie ander rolmodelle in ons lewens wat vir ons ‘n mentor is en ons versorg.

Sleutelringe vir sleutelfigure
As jy vandag so iemand is, wil ons vir jou sê:
Dankie dat jy ‘n sleutelfiguur in ‘n kind / tiener se lewe is wat vir hom / haar tyd gee.
Dankie dat jy geleenthede vir die jeug oopsluit en vir jongmense omgee.
Mag God aanhou om vir jou deure oop te sluit om vir hulle van Jesus te leer.

Laat die kinders die kaartjies/sleutelringe uitdeel. Dit is beskikbaar in kleur asook swart en wit by: Vadersdag 2023 sleutelring of kaartjie
Engelse weergawe: Father’s Day keyring or card

Gebed
Dankie, God, vir almal wat ‘n pa se liefde in ons wêreld toon.
Dankie vir elke mentor en vaderfiguur wat ‘n sleutelrol in ons lewe speel of gespeel het.
Wees naby aan diegene wat vandag hartseer is.
Help ons om te weet dat U, ons Vader, altyd naby ons is.
In Jesus se naam. Amen.

KiX uitdeelstuk: https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2023/05/KIX-Vadersdag-2023.pdf

Engelse weergawe: https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2023/05/Fathers-day-2023.pdf

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply