Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Simbole – Boot

Die intergenerasionele tyd of interouderdom tyd is anders as ‘n kindermoment in dié sin dat dit nie ‘n kort kinderpreek is nie, maar wel ‘n tyd waar oud en jonk kan deelneem aan die erediens. Of daar dus kinders opdaag of nie, gebruik dit as ‘n tyd om mense nader aan mekaar te bring om mekaar se geloof te vorm.

‘n Skip / boot
Wys ‘n foto van ‘n seilboot of skip:

 

 

 

 

Kan julle dink aan ‘n Bybelstorie waarin daar ‘n skip of bootjie voorkom? Laat hulle gesels – reël dat kinders by die ouer / bejaarde persone in die erediens antwoorde gaan haal om vir jou te kom terugvoer gee.

Het julle geweet ‘n boot is een van die oudste simbole van die kerk?
Wys ‘n antieke voorbeeld van die simbool.

 

 

 

 

 

 

Die vroeë kerkvaders het dikwels ‘n boot gebruik as simbool vir die kerk. Die boot se mas was in die vorm van ‘n kruis. Die boot is ‘n simbool van beskerming en veiligheid in storms. Die boot is ook ‘n simbool vir sending, aangesien die boot ‘n mens op reis neem na verskillende lande met die seile wat aangeblaas word deur die wind – ‘n simbool van die Heilige Gees. Verder word dit gebruik as ‘n simbool vir ekumene (kerklike samewerking) en is dit ook in die logo van die Wêreld Raad van Kerke.

In Koninkrykstyd dink ons daaraan dat Jesus sy dissipels uitgestuur het na die wêreld om sy Koninkryk uit te leef. Daarom is die seilboot veral in hierdie seisoen ‘n belangrike simbool, omdat dit dui op Jesus wat sy dissipels (die kerk) die wêreld in stuur.

Gee weer tyd vir gesels:

  • Dink jy ‘n boot is ‘n goeie prentjie vir die kerk en hoekom?

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply