Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Roetemerker vir Kategete / Groepleiers

Hierdie week skop die meeste gemeentes af met kategese. Ons kan slegs kategese hou as ons mentors het wat hierdie groepe kan begelei. God roep en stuur gewone mense om ander mense (soos die jeug) te begelei. Skep ‘n oomblik in die erediens waar julle die kategete / groepleiers bekendstel aan die gemeente en waar hulle ook met ‘n roetemerker bevestig word in hulle rol.
Die leesrooster teks (Jona 3: 1-5, 10) sluit ook hierby aan, aangesien Jona ook gestuur is deur die Here.

Nooi alle kategete na vore en laat hulle in die liturgiese ruimte staan en vra aan hulle die volgende vrae:

Beloof julle om:

  • die hande te wees wat julle groep op God se pad lei?
  • die stemme te wees wat vir julle groep God se storie vertel?
  • die ore te wees wat luister na julle groep se vreugdes en drome, asook hulle seer en twyfel?
  • die arms te wees wat julle groepe en hul families met God se liefde en genade vashou en vir hulle bid?

Simboliese handeling:
Noem elke kategeet op die naam en, terwyl hulle hul hand in die doopvont plaas, vra jy: “Wat is hardop jou antwoord op die bogenoemde beloftes?”
Laat hulle daarna ‘n kruisie op hul hand maak as teken dat God hulle deur sy genade roep vir hierdie taak.

Julle kan ook aan elke kategeet ‘n kersie gee en/of ‘n sleutelhouer met ‘n kaartjie met die volgende teks op:
Matteus 5:16 “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Gebed
Nooi die gemeente om hul hande uit te steek terwyl jy ‘n seëngebed doen vir die kategete.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply