Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Roetemerker vir Eerstes

Hierdie Sondag word die geleentheid geskep vir mense wat ‘n oorgang in hulle lewe deurmaak, of ‘n nuwe lewensfase betree, om dit liturgies te vier saam met die gemeente. Hierdie roetemerker vir eerstes kan intergenerasioneel gevier word, met ander woorde oud en jonk wat die ervaring deel, kan daaraan deelneem.

Nooi vooraf die volgende mense om die erediens by te woon:

  • begin van ‘n nuwe skool (voorskool, laerskool / hoërskool)
  • begin van verdere opleiding of ‘n nuwe werk
  • begin van aftrede of ‘n nuwe lewensfase bv. ‘n ouer wat sy/haar werk bedank om tuis te bly
  • nuwe intrekkers

Roetemerker vir eerstes
Epifanie is die tyd in die kerkjaar waar ons dink aan Jesus se menswording – Hy het die brug oorgesteek na ons wêreld om mens te word en tussen ons te kom woon. Hiermee herinner Hy ons ook dat Hy ons lewensreis en tye van verandering ken en verstaan. Hy is ook saam met ons op ons lewensreis en verstaan dus ook ons ervarings en emosies in tye van verandering. Ons vier vandag die roetemerker vir almal wat ’n nuwe hoofstuk begin.

Ritueel:
Nooi diegene na vore wat ‘n nuwe hoofstuk begin. Laat hulle ‘n klip by ‘n kruis pak as teken van Wie hulle rots is en hulle vashou in tye van verandering. En/of doen ‘n doopherinnering om hulle te herinner aan Wie hulle behoort.

Gee nou ‘n boekmerk vir elkeen (of ‘n sleutelring) met die gemeente se logo en ‘n teks daarop.
Hier is ‘n voorbeeld: Roetemerker vir Eerstes boekmerk PDF

Gebed:            Gebed uit die Vroeë Kerk

Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die Bose af te slaan.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Die Here is bokant jou om jou te seën.

Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees.

Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou.

Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.

Amen.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply