Skip to main content
Erediens: Kerkjaar

Lydenstyd erediens wenk (simbool: piñata)

By February 26, 2024No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Lydenstyd (simbool: piñata)

Hierdie week is die derde Sondag van Lydenstyd. Die tema vandag fokus op sondebelydenis. (Dit sluit aan by die leesroosterteks Eksodus 20:1-17). Versier gerus die liturgiese ruimte met pers lap, die sewekandelaar, ‘n doringkroon, ‘n kruis, en die nagmaalbord en -beker vir die duur van Lydenstyd.  Blaas hierdie week die derde kers van die sewekandelaar dood.

Koop of maak vooraf ‘n piñata en kry ‘n stok en blinddoek gereed.

Reël vooraf met ’n vrywilliger(s).

Piñata
Vra of enige persoon weet wat dit is. Verduidelik dan dat dit ‘n papier kegel gevul met lekkergoed is, wat gewoonlik by partytjies gebruik word – iemand word geblinddoek en moet dit dan stukkend slaan. Die lekkers wat uitval word dan deur die gaste opgeraap.

Het julle geweet die piñata het eintlik ‘n baie interessante kerklike oorsprong? In Lydenstyd is een van die geloofsgewoontes wat ons beoefen om ons sonde te bely. In die ou dae, voordat dié gebruik ‘n Meksikaanse partytjie speletjie geword het, was dit in die Rooms-Katolieke Kerk in Italië aanvanklik ‘n Lydenstyd aktiwiteit. Oorspronklik is daar in hierdie tyd 7 klei houers gemaak om die 7 “dodelike sondes” voor te stel. Dit is dan stukkend geslaan, om die oorwinning oor sonde voor te stel, en die lekkergoed wat daaruit geval het was die beloning. Ek dink dis sommer ‘n lekker manier om te onthou dat die Here ons sonde vergewe en ons vrygespreek het! (https://time.com/6256184/lent-traditions-origins/)

Sondebelydenis en Vryspaak
Kom ons gee tyd vir elkeen om jammer te sê oor die dinge wat jy verkeerd gedoen het of nagelaat het om te doen die afgelope tyd. Bevestig daarna dat hulle sonde reeds vergewe is deur die kruisdood en opstanding van Jesus.

Aktiwiteit
Laat die vrywilliger(s) die piñata stukkend slaan. Vra die kinders of 3 gesinne om te help om die lekkergoed uit te deel. Dis ‘n vrolike aktiwiteit – speel dalk ‘n liedjie wat gaan oor vryspraak.

Hoe om ‘n piñata te maak:

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply