Skip to main content
Erediens: Kerkjaar

Lydenstyd erediens wenk (simbool: papiergebed)

By February 27, 2024No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Lydenstyd (simbool: papiergebed)

Hierdie week is die vierde Sondag van Lydenstyd. Onthou dat hierdie wenk nie net vir kinders bedoel is nie, maar dat dit juis ‘n inter-ouderdom tyd in die erediens is waaraan almal kan deelneem, jonk en oud.

Deel vir elkeen vooraf ‘n pen/potlood en stuk papier uit.

Lydenstyd
Verduidelik kortliks die simbole van die kerkjaar seisoen (versier gerus die liturgiese ruimte met pers lap, die sewekandelaar, ‘n doringkroon, ‘n kruis, en die nagmaalbord en -beker vir die duur van Lydenstyd).  Blaas hierdie week die vierde kers dood van die sewekandelaar om Jesus se lyding en die naderende Paastyd voor te stel.

In Lydenstyd raak ons stil en doen ons introspeksie. Soms moet ons “vas” van dinge wat ons tyd steel of ons gedagtes vul, selfs die goeie dinge wat ons net té besig hou, en kan ons rustig en stil raak om God se teenwoordigheid te ervaar.

Papiergebed (gebed vir vrede)
Gee kans vir almal om dinge te skryf op die papier wat jou lewe te besig en vol maak, of wat jou gedagtes vul met stres en bekommernisse.

Draai nou elkeen die papier om en kyk na die skoon bladsy. Dink aan God se vrede en nabyheid (gee tyd vir stilte).

Vou elkeen nou die papier toe (in die helfte), sodat die skoon kant na buite is, as ‘n simbool daarvan dat die Here jou in sy liefde en vrede toevou. Laat almal nou hulle papiervel tussen hulle hande vashou (palms teen mekaar, met papier tussen-in). Gaan voor in gebed waar julle die besige programme en gedagtes voor Hom bring. Dank Jesus vir sy vrede en liefdevolle teenwoordigheid.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply