Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Palmsondag en die Groot Lydensweek

Vandag se intergenerasionele wenk gaan oor die viering van Palmsondag en die Groot Lydensweek. Gebruik die simbole hieronder om die gebeure te verduidelik.

Dit is die sesde Sondag in Lydenstyd – jy kan ‘n sesde kers van die sewekandelaar uitblaas en op Goeie Vrydag die laaste kers.

Groot Lydensweek
Gesels in die banke: Wat sou jy doen as jy nog een week oor gehad het om te leef?

Vertel: Pak die simbole om die kruis terwyl jy met elkeen kortliks vertel van Jesus se laaste week voor sy kruisiging (of laat kinders raai of help om die simbole uit te pak):

 • ‘n Klein botteltjie olie (Jesus se voete word gesalf: Johannes 12:1-8)
 • ‘n Palmtak of kledingstuk (Jesus se intog in Jerusalem: Matteus 21:1-11)
 • Muntstukke (Reiniging van die tempel: Matteus 21:12-17)
 • ‘n Bakkie water en seep (Jesus was die voete van sy dissipels: Johannes 13:1-17)
 • ‘n Broodjie en ‘n glasie (Jesus se laaste ete voor sy dood en die instelling van die nagmaal: Matteus 26:26-30)
 • ‘n Olyftak (Jesus bid in die tuin van Getsemane: Matteus 26:36-46)
 • Muntstukke of ‘n beursie (Judas verraai vir Jesus: Matteus 26:14-16, 20-25)
 • ‘n Veer (Petrus verloën Jesus: Matteus 26:69-75)
 • ‘n Stukkie tou, ‘n doringtak en ‘n stukkie pers lap (Jesus word verhoor, gespot en geslaan: Matteus 27:27-31)
 • ‘n Sponsie of ‘n glasie asyn, dobbelsteen, spykers en ‘n geskeurde stuk lap (Jesus word gekruisig: Matteus 27:32-44, 50-51)
 • ‘n Klip (Jesus se graf: Matteus 27:57-66)
 • ‘n Blom of ‘n leë paaseier (Jesus verskyn na sy opstanding: Matteus 28:1-10, Lukas 24)

 

Palmsondag: Maak palmkruisies

Vir instruksies met prentjies: https://www.instructables.com/How-to-Make-Palm-Crosses/

Vir instruksies met ‘n video: https://www.youtube.com/watch?v=znDyR8_POCU

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply