Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Kinderbeskermingsweek

Hierdie wenk wil dit makliker vir predikante en diensleraars maak om eredienste ‘n plek te maak waar almal, van enige ouderdom, kan tuiskom. Laat die idees jou help om meer ruimte te skep vir interaksie en deelname.

Hierdie Sondag vier ons Kinderbeskermingsweek as deel van Jeugmaand. Ons gaan vir die volgende paar weke die “Veilige Kerk, Veilige Kinders” veldtog gebruik om te gesels oor kinders/tieners in die gemeente en hoe hulle tuiskom.

Benodigdhede: Khoki’s
Druk ook die plakkate uit van die Veilige Kerk, Veilige Kinders veldtog en plak dit op in die kerk vir ten minste die volgende paar weke.
Gebruik die PowerPoint in die eredienste, sowel as die meegaande sosiale media blokkies aanlyn (beskikbaar by: https://dinkjeug.co.za/kinderbeskerming-veilige-kerk-veilige-kinders/)

Kinderbeskermingsweek
Verduidelik dat ons sopas Kinderbeskermingsweek (28 Mei – 4 Junie 2024) in ons land gevier het. Dit fokus op die regte van kinders t.o.v. veiligheid en versorging. Vertel dat kinders ook vir dié gemeente belangrik is, en dat ons almal gewoontes kan aanleer om die spasies waarin ons mekaar ontmoet, nog veiliger te maak, soos byvoorbeeld om te weet hoe om iemand te ondersteun wat hulp nodig het.

Vertoon die skyfie “Gemeentebelofte” en lees dit (dit kan ook hardop saam gelees word):

  • Ons glo dat kinders vir die Here belangrik is en dat ons elkeen ‘n verantwoordelikheid het – elke kind is ons kind!
  • Ons gemeente streef daarna dat alle leiers ingelig is rondom die Kinderwet van Suid-Afrika.
  • Ons leiers weet hoe om kinders en tieners wat probleme deel, te help en te verwys.
  • Ons gemeente wil alle ruimtes en byeenkomste plekke maak waar kinders en tieners tuis is.
  • Ons werk saam met families, plekke van veiligheid, beskermingsdienste, maatskaplike organisasies en skole om ons kinders veilig te hou.

Vertoon ook die skyfie “Moenie stilbly” asook die skyfie “Hier kry jy hulp” en lees dit as voorbeelde hoe ons iemand kan ondersteun.

Liturgiese moment: Kruisies en hartjies
Laat al die kinders/tieners vorentoe kom. Teken op hulle hand met ‘n khoki ‘n klein kruisie en hartjie. Die kruisie herinner hulle daaraan dat Jesus altyd by hulle is en die hartjie dat die gemeente vir hulle omgee en liefhet.

Bid daarna vir die kinders en tieners asook vir die land se kinders/tieners.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply