Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Jy is waardevol! 

Hierdie wenk wil dit makliker vir predikante en diensleraars maak om eredienste ‘n plek te maak waar almal, van enige ouderdom, kan tuiskom. Laat die idees jou help om meer ruimte te skep vir interaksie en deelname.

Hierdie Sondag vier ons Jeugdag en Vadersdag en dit is ook Biddag vir Jeug en Kategese. Dit is ook Jeugmaand en ons gebruik die “Veilige Kerk, Veilige Kinders” veldtog om te gesels oor kinders/tieners in die gemeente en hoe hulle tuiskom.

Jeugdag
Vertel waaroor die “Veilige kerk, veilige kinders” veldtog gaan.
Druk ook die plakkate uit van die Veilige Kerk, Veilige Kinders veldtog en plak dit op in die kerk vir ten minste die volgende paar weke.
Gebruik die PowerPoint in die eredienste, sowel as die meegaande sosiale media blokkies aanlyn (plakkate en ander hulpbronne beskikbaar by: https://dinkjeug.co.za/kinderbeskerming-veilige-kerk-veilige-kinders/)

Verduidelik dat Jeugdag ‘n belangrike dag in ons geskiedenis is waarin ons onthou hoe jongmense opgestaan het vir hulle regte. Daarom kan ons hulle voorbeeld volg en bely ons heelhartig saam as gemeente: (Lees hardop saam die woorde van die skyfie ”Jy is waardevol” op die PowerPoint aanbieding. Jy sou ook die skyfies “Jy is kerk, nes ek” en  “Die Gees werk deur jou!” kon gebruik. Laasgenoemde 2 skyfies word weer gebruik in die wenke van 7 en 14 Julie 2024.
Jy sou ook vooraf kon reël dat 3 kinders dit voorlees.

Jy is waardevol!
Elke mens is deur God geskep. Almal is ewe belangrik ongeag jou ras, geslag, omstandighede, vermoëns en oortuigings.
AS GELOWIGES WIL ONS ELKE MENS AS ‘N GESKENK BESKOU.

Jy is kerk, nes ek!
Kinders is welkom in alle ruimtes en byeenkomste van die gemeente. Hulle aanbidding lyk dalk soms spontaan, morsig, luidrugtig en speels, maar dit is net so waardevol soos enige grootmens se gebed of lied.
AS GELOWIGES GLO ONS ONS KAN BY KINDERS LEER.

Die Gees werk deur jou!
Jy het invloed, ongeag jou ouderdom, agtergrond, geslag, ras, of taal. Ons wil jou drome hoor. Jy het gawes wat ‘n verskil maak. Jy is deel van ons familie.
AS GELOWIGES GLO ONS DAT GOD ALMAL GEBRUIK.

Aktiwiteit: Groet mekaar met ‘n spesiale “handshake”
Reël vooraf met 2 jongmense om vir die gemeente ‘n spesiale handdruk (“handshake” / “fist bump”) te kom leer wat almal in die gemeente eers inoefen en daarna gebruik om almal mekaar te groet met die woorde: “Jy is waardevol! Jy is kerk! Die Gees werk deur jou!”

Vadersdag
Noem nou dat dit ook Vadersdag is, ‘n dag waarop ons wil dankie sê vir al die vaderfigure in kinders / tieners se lewens – pa’s, stiefpa’s, oupas, voogde, aanneemouers, ooms, sportafrigters, onderwysers en alle ander wat as rolmodelle en mentors optree en wat bydra om kinders en tieners veilig te hou en hulle geloof te vorm.

‘n Gebed vir gelowige pa’s (skrywer onbekend)
Hemelse Vader, U het u Seun Jesus, die kind van Maria, toevertrou aan die sorg van Josef, ‘n aardse pa.
Seën alle pa’s wat vir hulle gesinne sorg en elke vaderfiguur wat ‘n verskil maak in ‘n kind se lewe. Skenk aan hulle krag, wysheid, omgee en geduld. Ondersteun hulle in die werk wat hulle moet doen, beskerm en sorg vir hulle, soos wat U ook vir ons beskerm en sorg met u liefde. Amen

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply