Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Jy is kerk, nes ek!

Hierdie wenk wil dit makliker vir predikante en diensleraars maak om eredienste ‘n plek te maak waar almal, van enige ouderdom, kan tuiskom. Laat die idees jou help om meer ruimte te skep vir interaksie en deelname.

Een van die mikpunte van die intergenerasionele tyd is om ouer lidmate te help om te verstaan dat kinders volledig deel is van die erediens. Tog hoor ons soms van geleenthede waar kinders ongeduldig stilgemaak word, of ouers mee geraas word as hulle kinders “pla”. Kom ons gebruik hierdie week se tema om te gesels oor wie almal deel is van God se kerk.

Die tema kan losweg aansluit by die leesrooster teks (2 Samuel 6: 1-5, 12b-19) wat vertel van Dawid wat homself nie “gedra” nie, maar in sy “onderbroek” uit vreugde dans voor die Ark.

Druk ook die plakkate uit van die Veilige Kerk, Veilige Kinders veldtog en plak dit op in die kerk vir ten minste die volgende paar weke.
Gebruik die PowerPoint in die eredienste, sowel as die meegaande sosiale media blokkies aanlyn (plakkate en ander hulpbronne beskikbaar by: https://dinkjeug.co.za/kinderbeskerming-veilige-kerk-veilige-kinders/)

Veilige Kerk, Veilige Kinders
Verduidelik dat ons as deel van die “Veilige Kerk, Veilige Kinders” veldtog gesels oor waardes ten opsigte van kinders en tieners in die gemeente.

Leer by kinders
Vra die vraag: Vertel vir mekaar van ‘n geleentheid waar jou geloof versterk is deur ‘n kind.
Gee genoeg tyd vir gesels en kry dan terugvoer van ‘n paar mense.

Verduidelik dat die erediens aan almal behoort. Elkeen, groot en klein, is deel van die familie, en ‘n erediens is familietyd waar ons mekaar in ag neem en vir mekaar ruimte maak.

Vertoon die skyfie “Jy is kerk, nes ek!” en lees die woorde:
Jy is kerk, nes ek!
Kinders is welkom in alle ruimtes en byeenkomste van die gemeente. Hulle aanbidding lyk dalk soms spontaan, morsig, luidrugtig en speels, maar dit is net so waardevol soos enige grootmens se gebed of lied.
AS GELOWIGES GLO ONS ONS KAN BY KINDERS LEER.

Sing ‘n lekker kindervriendelike lied saam, verkieslik met instrumente!

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply