Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Hervormingsondag

Hierdie Sondag vier gereformeerde gemeentes dwarsoor die wêreld Hervormingsondag. 

Vertel iets meer oor die Reformasie
(of wys ‘n kort videogreep – sien skakels onderaan)

Martin Luther was ‘n priester wat 95 stellings in die jaar 1517 neergeskryf het en op die kerk se deur vasgespyker het. Hy wou hierdie 95 sake onder die aandag bring van die kerk van daardie tyd, die Rooms Katolieke Kerk, byvoorbeeld dat mense nie moes betaal vir hulle sonde nie, maar deur genade vrygespreek word. Dit was die begin van die Reformasie / Hervorming.

Hy het ook die Bybel vertaal in Duits, sodat gewone mense dit ook kon lees (voorheen was dit net in die brontale Grieks en Hebreeus beskikbaar, en in Latyn vertaal – wat net die priesters kon lees). Hy het geglo God praat deur die Bybel met alle mense.

Hierdie het gelei tot die geboorte van die Protestante kerke, waarvan die NG Kerk deel is.

Aktiwiteit met briefies en “spykers” (opsie 1)
Deel die briefies uit (PDF beskikbaar by: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2023/10/Hervormingsondag-uitdeelstuk.pdf) waarop almal genooi word om ‘n onreg in die wêreld neer te skryf wat reggestel moet word. Gee geleentheid dat dit dan op ‘n aansteekbord met drukspykers vasgesit word.

 

Aktiwiteit met Luther se roos (opsie 2)
Gebruik gerus verlede jaar se wenk oor Luther se roos indien jy dit nog nie gedoen het nie. Die uitdeelstuk kan ingekleur word soos jy die simboliek daarvan verduidelik.
https://dinkjeug.co.za/erediens-wenk-hervormingsfees/

Video:
A Fun, Animated History of the Reformation and the Man Who Started It All (4min56) 

 

Uitdeelstuk vir die Belydenisklas oor die inspirasie en interpretasie van die Bybel.

Ons glo webwerf en App – Kyk onder “menu” na die opsie “vyf bakens van geloof” en kies “Bybel” vir 5 gespreksriglyne wat deur kleingroepe, gesinne, kategese-groepe of individue gebruik kan word.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply