Skip to main content
Vieringe

Eksamentyd erediens wenk

By October 30, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Eksamentyd

Hierdie Sondag is ‘n geleentheid om te bid vir kinders en tieners wat eksamens skryf. Indien julle ‘n klein gemeente is of min jeug het, kan ‘n groter groep betrek word deur te bid vir almal wat deur ‘n moeilike tyd gaan (siekte, bekommernis, eksamens, ens).

Verduidelik vir wie gebid gaan word en hoekom. Kaartjies en sjokolades kan vooraf voorberei word om uitgedeel te word. Hier is ‘n voorbeeld kaartjie: Eksamengebed uitdeelstuk

Bejaardes wat bid vir jongmense
Nog ‘n voorstel is om ouer persone (bv. bejaardes) te betrek om te bid vir jongmense. Deel die uitdeelstuk aan die begin van die diens met ‘n pen uit aan kinders en tieners wat eksamen skryf om in te vul. Vra in die diens watter ouer persone bereid is om vir ‘n jongmens te bid asook ‘n WhatsApp hier en daar te stuur en volgende week ‘n sjokolade saam te bring vir hom/haar. (Vra hulle om hand op te steek.) Laat elke jongmens dan iemand soek wat hand opsteek en dan vir hulle die uitdeelstuk gaan gee nadat hulle mekaar se name gevra het.

Uitdeelstuk: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2021/11/Ek-skryf-eksamen.pdf

‘n Psalm vir die eksamen
(aangepas uit Psalm 23 deur Anriëtte de Ridder)

Die Here is my lewens-mentor

Die Here is my lewens-mentor, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus te midde van eksamenstres,

Hy bring my by ‘n plek van innerlike vrede,

Hy gee my nuwe krag.

Hy lei my terwyl ek leer

tot die eer van sy Naam.

Selfs al bekommer ek my dood oor eksamens en uitslae,

sal ek nie bang wees nie,

want U is by my.

In u hande is ek veilig.

U gee vir my hoop én ‘n toekoms

– Veel meer as wat ek verdien;

U ontvang my soos ‘n beste vriend:

ek word oorlaai met vriendelikheid en geskenke!

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly

en ek sal tuis wees in die Here se teenwoordigheid

elke oomblik van my lewe.

 

Gebed vir matrieks
(aangepas uit Efesiërs 3: 14-19 deur Anriëtte de Ridder)

Ek bid spesiaal vir jou en ek vra dat die Heilige Gees

eerstens vir jou krag sal gee om innerlik sterk te word –

mag jy ervaar dat die Here jou dra deur al die leer, stres en eksamens.

Ek bid tweedens dat jy Jesus in jou lewe sal ervaar –

dat jy aan Hom sal vashou en Hy jou geloof in Hom sal versterk in hierdie tyd.

Derdens bid ek dat jy sy omgee en liefde sal ervaar –

veral as jy bekommerd raak.

Mag jy in staat wees om te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep

die liefde van Christus vir jou strek.

Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan,

en mag jy sy nabyheid en vrede elke dag beleef.

Amen

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply