Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: God: Die Drie-Eenheid knoop (triquetra)

Hierdie wenk wil dit makliker vir predikante en diensleraars maak om eredienste ‘n plek te maak waar almal, van enige ouderdom, kan tuiskom. Laat die idees jou help om meer ruimte te skep vir interaksie en deelname.

Christene dwarsoor die wêreld vier vandag Drie-Eenheidsondag waar ons nadink oor die Drie-in-Een gestalte van God.

Die Drie-eenheid simbool
Wys ‘n foto van die kenteken of simbool van die Drie-Eenheid. Vra of enige persoon kan raai wat dit is. Verduidelik daarna dat Christene dwarsoor die wêreld op die eerste Sondag na Pinkster (genoem Drie-Eenheidsondag) altyd oor die Drie-Eenheid nadink en dit vier.

Die Drie-Eenheid simbool word die “triquetra” of Drie-Eenheid knoop of Trinity Knot in Engels genoem. Die woord “triquetra” beteken driehoek in Latyn en dié simbool, en variasies daarvan, is sedert die 4de eeu oorgeneem deur Christene en gebruik om die Drie-Eenheid voor te stel. Dit wys drie dele, maar hulle is ingeweef inmekaar.

Die woorde “God Drie-Enig” of Drie-Eenheid of Triniteit word deur Christene gebruik om iets baie spesiaal en uniek aan ons geloof te beskryf – ons glo dat God drie dele, of 3 “persone” het. Triniteit beteken ‘n groep van 3 of om drie dinge gelyktydig te wees. Ons aanbid nie 3 aparte gode nie, maar God, Jesus en die Heilige Gees is EEN God. Die 3 dele is ook elkeen volledig God.

Gesels: Kan julle dink aan nog alledaagse dinge wat bestaan uit 3 dele, maar wat ook 1 geheel is? Hoe kan dit jou help om aan iemand te vertel wie / wat die Drie-Eenheid is?
Gee geleentheid vir gesprek en kry dan terugvoer. Moontlike antwoorde kan voorbeelde insluit soos ‘n lemoen (skil, vrug en pitte); ‘n kers (was, pit en vlam), ‘n deur (raam, deur en skarniere), ‘n boom (wortels, stam & takke en blare), ‘n driehoek (met 3 verskillende sye), ensovoorts.

Simboliese handeling
Seën mekaar met die woorde waarmee Paulus sy brief aan Korinte afsluit in 2 Korintiërs 13:13 (laat die gemeente die woorde agter jou aan herhaal):

“Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.”

Kyk ook hier na ‘n vorige wenk met nog idees: https://dinkjeug.co.za/wenk-van-die-week-30-05-2021-drie-eenheidsondag/

Uitdeelstuk oor die Drie-Eenheid:

Drie-Eenheidsondag vir kinders

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply