Skip to main content
Liturgie

Die doel van ‘n erediens

By August 4, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Die doel van ‘n erediens

Die intergenerasionele wenk kan gebruik word ongeag wat die tema en teks is van die preek. Dit kan dus weekliks deur enige gemeente gebruik word. Dit fokus nie op die teks van die preek nie, maar op iets anders vanuit ons kerktradisie, geloof of leefwêreld.

Ons vier tans Koninkrykstyd en dink na in hierdie seisoen oor hoe ons as navolgers van Jesus sy goeie nuus deel met die wêreld. Fokus hierdie Sondag daarop om die doel van die erediens te verduidelik. (Die leesrooster teks Romeine 10: 5-15 sluit hierby aan, aangesien dit gaan oor ons belydenis.)

Waar lees / hoor jy nuus?
Vra die gemeentelede om by mekaar antwoorde te kry… dit kan enige nuus wees – “skinder” nuus, goeie nuus, skoolnuus, familienuus asook wêreld gebeure. Antwoorde mag dalk insluit WhatsApp, Facebook, Tiktok, televisie, die buurvrou, ‘n familielid, skoolmaats, ensovoorts.

Die doel van die erediens
Ons kommunikeer nuus op allerlei maniere. As ons nuus hoor wat vir ons belangrik is, stuur ons dit vinniger aan of gesels ons meer daaroor. Noem dalk hier ‘n voorbeeld van ‘n storie wat vinnig versprei het.

Die erediens is die plek waar ons in ‘n tweegesprek is met die Here. Ons kom bymekaar om die Here te ontmoet. Maar ons kom ook bymekaar om mekaar te bemoedig (mekaar se nuus hoor) en mekaar te herinner aan die goeie nuus van Jesus. Ons kom nie net om te ontvang (die nuus te hoor) nie, maar ook om die nuus te vertel aan mekaar en deel te neem. Die doel van die diens is nie informasie nie, maar transformasie. Die nuus wat ons ontvang en deel is so wonderlik, dat dit ons vorm en verander!

Op watter maniere “ontvang” en “deel” ons nuus in die erediens? (Hier kan hulle weer in die banke saamgesels.)

Verwys nou telkens in die loop van die diens hoe die verskillende liturgiese momente hierby aansluit (die Here praat met ons deur die Votum, Seëngroet en die Woord, ons aanbid die Here deur die liedere, ons getuig deur die geloofsbelydenis, ons deel nuus met die afkondigings, ons bid vir mekaar, ons drink saam tee, ens.).

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply