Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Die Gees werk deur jou!

Hierdie wenk wil dit makliker vir predikante en diensleraars maak om eredienste ‘n plek te maak waar almal, van enige ouderdom, kan tuiskom. Laat die idees jou help om meer ruimte te skep vir interaksie en deelname.

Hierdie week se tema is “Die Gees werk deur jou” en sluit aan by die leesrooster teks (2 Samuel 5: 1-5, 9-10) wat vertel van Dawid wat as koning gesalf is.

Druk ook die plakkate uit van die Veilige Kerk, Veilige Kinders veldtog en plak dit op in die kerk vir ten minste die volgende paar weke.
Gebruik die PowerPoint in die eredienste, sowel as die meegaande sosiale media blokkies aanlyn (plakkate en ander hulpbronne beskikbaar by: https://dinkjeug.co.za/kinderbeskerming-veilige-kerk-veilige-kinders/)

Veilige Kerk, Veilige Kinders
Verduidelik dat ons as deel van die “Veilige Kerk, Veilige Kinders” veldtog gesels oor waardes ten opsigte van kinders en tieners in die gemeente.

Die Gees werk deur jou (Wys die skyfie en lees die woorde:)
Jy het invloed, ongeag jou ouderdom, agtergrond, geslag, ras, of taal. Ons wil jou drome hoor. Jy het gawes wat ‘n verskil maak. Jy is deel van ons familie.
AS GELOWIGES GLO ONS DAT GOD ALMAL GEBRUIK.

Verduidelik dat Jonatan, koning Saul se seun, die voor die hand liggende keuse was om koning te word. Tog het God reeds besluit dat Dawid koning moet word. In vandag se tyd dink ons dikwels dat iemand wat slim, ryk, beroemd of leierskapsvaardighede het, eerder ‘n leier moet wees. Maar God se Gees werk deur elkeen van sy kinders en Hy gebruik elkeen in sy Koninkryk.

Aktiwiteit: Teksvers seëning
Elkeen ontvang ‘n stukkie papier en ‘n pen. Elkeen skryf hulle geliefkoosde teksvers neer (of enige opbouende teks). Daarna word al die tekste in ‘n houer gegooi en weer lukraak uitgedeel. (LW: Net dié wat ‘n teks geskryf het, kan een neem). Lees nou die tekste vir mekaar in gesinne / klein groepies. Só werk die Gees deur ons en gebruik God ons om mekaar te seën.

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply