Skip to main content
Vakansie- en spesiale dae

Bybelsondag erediens wenk

By August 21, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Bybelsondag

Die intergenerasionele wenk kan gebruik word ongeag wat die tema en teks is van die preek. Dit kan dus weekliks deur enige gemeente gebruik word. Dit fokus nie op die teks van die preek nie, maar op iets anders vanuit ons kerktradisie, geloof of leefwêreld.

Hierdie Sondag is dit Bybelsondag en hierdie jaar is die Afrikaanse Bybel 90 jaar oud en ons kan dit gerus in die erediens vier!

Hulpmiddels: Gebruik gerus verskillende vertalings in die erediens en vertoon selfs ‘n Griekse en Hebreeuse vertaling. Laat byvoorbeeld die oudste persoon in die diens dalk vanuit die 1933/1953 vertaling lees, iemand middeljarig uit die 1983 vertaling en ‘n tiener uit die 2020 vertaling.

Daar is ook ‘n uitdeelstuk wat vir almal uitgedruk kan word (en ‘n kinder weergawe).

Die Afrikaanse Bybel se geskiedenis

Lees die volgende feite en laat die kinders / tieners / gesinne (of sommer almal) die woorde invul en soek op die uitdeelstuk:

Mary Jones was ‘n dogtertjie in Wallis wat 6 jaar gespaar het en baie ver gereis het om haar eie Bybel in die hande te kry. Dit het gelei tot die ontstaan van die Bybelgenootskap wat Bybels wêreldwyd druk en versprei.

Dr Arnoldus Pannevis het in 1872 ‘n pleidooi gelewer dat die Bybel in Nederlands nie meer toeganklik is vir baie mense in Suid-Afrika nie, en dat dit eerder in Afrikaans vertaal moet word. Maar baie mense was gekant daarteen. Afrikaans was toe nog nie beskou as ‘n amptelike taal nie.

Hy het egter volgehou met die stryd en ‘n jaar later (1873) het CP Hoogenhout die verhaal van Josef in Afrikaans vertaal.

En 5 jaar later (in 1878) het Hoogenhout die eerste Bybelboek in Afrikaans vertaal, die evangelie van Markus. Hierdie manuskrip is steeds in bewaring in die Nasionale Biblioteek van Kaapstad.

In 1878 is die vertaling van die Bybel in Afrikaans uiteindelik begin, maar dit het meer as 55 jare geneem. Ds SJ du Toit wat daarmee begin het, en jare daaraan gewerk het, het gesterf en het nooit die finale produk gesien nie. ‘n Hele span medewerkers het egter die projek voortgesit.

Negentig jaar gelede in 1933 is die eerste volledige Afrikaanse Bybel uitgegee. Op 27 Augustus 1933 is daar ‘n reuse vreugdevolle fees gehou in Bloemfontein om die vertaling amptelik te verwelkom. Vyf duisend volwassenes het in die oggend die erediens bygewoon en 5000 kinders het in die middag die erediens bygewoon om dit te vier.

Vyftig jaar later in 1983 het daar ‘n hersiene uitgawe daarvan verskyn.

Die tweede volledige Afrikaanse vertaling was die 1983-vertaling van die Bybel.

In 2008 is die eerste Afrikaanse Bybel vir Dowes uitgegee. Dit is slegs die tweede vertaling van die Bybel ter wêreld wat spesifiek vir dowe mense vertaal is.

In 2020 verskyn ‘n nuwe Afrikaanse vertaling in “vloeiende, idiomatiese Afrikaans.”

Die Ou Testament is oorspronklik in Hebreeus geskryf. Hebreeus lees ‘n mens van regs na links. Die Nuwe Testament is in Grieks gekryf. Dit word die brontale genoem waarvan die Bybel vertaal word. Vandag praat 6.8 miljoen mense Afrikaans as huistaal.  Ons kan vandag feesvier en dankbaar wees dat ons die Bybel in ons huistaal kan lees!

Foto: Die eerste Bybels in Afrikaans word by die Bybelgenootskap afgelewer.

Uitdeelstuk: Bybelsondag uitdeelstuk
(‘n Inkleurblad vir jonger kinders is ook ingesluit.)

 

Bronne:

Blaadjie van die 50 jaar vieringe (1953) (met dank aan die Kerk Argief, Stellenbosch)

https://www.wereldwyd.co.za/die-bybel-in-afrikaans/

https://biblesa.co.za/af/mary-jones-en-haar-bybel

Besoek die Bybelgenootskap by  https://www.biblesociety.co.za/index.php/af/hulpmiddels/bible-sunday
vir nog hulpmiddels oor Bybelsondag.

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply