Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Biddag vir Ekologie

Hierdie wenk wil dit makliker vir predikante en diensleraars maak om eredienste ‘n plek te maak waar almal, van enige ouderdom, kan tuiskom. Laat die idees jou help om meer ruimte te skep vir interaksie en deelname.

Elke jaar vier ons Biddag vir Ekologie op die eerste Sondag in Junie.

Ekologiese Skattejag
Hou ’n skattejag waar die kinders verskillende natuur-items op die kerkterrein gaan soek. Indien dit onweer is of jy dit tydens die erediens wil doen, kry die items vooraf. Steek dit weg in die kerk of in die liturgiese ruimte en vra die kinders om dit as ’n groep te gaan soek. Gee hulle leidrade om dit makliker te maak.

Die doel hiervan is om die kinders te help om na te dink oor die skepping en God wat alles gemaak het.

Gee vir die kinders ’n lys van Bybelverse en laat hulle die Bybelverse pas by die ooreenstemmende item uit die natuur. Hier is ’n lys voorbeelde van items en ooreenstemmende verse:

  1. ’n Blaar – Genesis 1:29
  2. ’n Blom – Matteus 6:28-29
  3. ’n Klip – Lukas 19:40 / Psalm 18:2
  4. ’n Insek (kry sommer ’n speelding) – Spreuke 6:6
  5. ’n Veer of voëltjie (speelding) – Matteus 6:26
  6. ’n Stukkie rommel (Psalm 24:1)

Vrae vir refleksie:

  • Watter een van die items was vir jou die interessantste of vreemdste?
  • Hoe dink julle voel God oor die plante en diere wat Hy geskep het?
  • Hoekom dink julle is dit belangrik om vir die skepping te sorg?

Aktiwiteit:
Jy kan as ’n opsionele opvolg die kinders vir die res van die diens iets laat maak of teken wat hul gunsteling deel van die natuur voorstel. Hulle sou ook in klein groepies kon gesels oor hoe om vir die omgewing te sorg, soos oor herwinning, bome plant of water bespaar.

Sien ook gebedsvoorstelle en voorbeelde hoe ‘n gemeente meer eko-vriendelik kan wees by: https://getuienis.christians.co.za/wp-content/uploads/sites/14/2023/07/Biddag-vir-Ekologie-1.pdf 

Met dank aan die Groenspan (Ekologie Taakspan van Getuienisaksie)

Kinderbeskermingsweek vind hierdie jaar 28 Mei – 4 Junie plaas.
Gebruik die “Veilige Kerk, Veilige Kinders” veldtog om die gesprek aan die gang te sit oor die veiligheid van kinders en tieners in jou gemeente se ruimtes en byeenkomste:

Kinderbeskerming: Veilige Kerk, Veilige Kinders

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply