Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Algemene Sinode 2023

Hierdie Sondag kan jy die intergenerasionele tyd (ook soms genoem kindermoment / omgeetyd / familie oomblik / interaksie tyd) gebruik om te gesels oor en te bid vir die Algemene Sinode Vergadering. Dit is ook Biddag vir Gesondheidsdienste – volg die skakel onderaan vir ‘n vorige wenk daaroor.

Familie Byeenkoms
Dalk is daar van julle wat al by ‘n familie byeenkoms, ’n skool reünie, ‘n kantoor jaarafsluiting of skool klaspartytjie was. Dit is mos gewoonlik ‘n groot fees!
By hierdie tipe byeenkomste doen mense gewoonlik die volgende:

  • Vier fees
  • Vertel stories van die verlede
  • Bevestig die groep se identiteit
  • Dink saam oor die pad vorentoe

Wat is die Algemene Sinode?
Wys hierdie kort video:

Die Algemene Sinode is soos ‘n groot familie byeenkoms van al die sinodes wat deel is van die NG Kerk. Die wat daarheen gaan, is afgevaardig (gestuur) deur die verskillende sinodes om saam te dink oor die roeping van die kerk in hierdie tyd. Daar word saam terug gekyk oor die werk van die kerk oor die afgelope 4 jaar en vorentoe gekyk om saam te bid en te luister na waarheen God ons roep vir die volgende 4 jaar. Die Algemene Sinode vergader van vandag (15 Okt) tot Vrydag (20 Okt) in Johannesburg. Die tema is “Gaan voor ons uit, Here” en die teksgedeelte is Eksodus 33 wat vertel van Israel se reis met God.

Kom ons bid vir die Algemene Sinode m.b.v. die volgende simbole. (Jy sou ‘n lidmaat kon vra om die simboliese aksie telkens te doen. Gee vir elke area in die kerk een van die volgende 3 gebedswenke en laat hulle daarna in klein groepies saam bid.)

  • Steek ‘n kers aan: God het die volk Israel gelei in die woestyn met ‘n wolkkolom bedags en ‘n vuurkolom snags. Kom ons loof die Here dat Hy deur sy Gees ook die Sinode sal lei en elkeen sal ontmoet.
  • Breek ‘n stuk brood: Die volk is deur die Here gevoed met manna en kwartels. Kom ons bid en vra dat die sinodegangers ook gevoed en gerig sal word deur die Woord.
  • Gooi water uit ‘n fles in ‘n glas: God het gesorg dat daar water uit die rots vloei, sodat die Israeliete water in die woestyn kon drink. Kom ons sê dankie vir die oorvloed gawes waarmee die Here die kerk mee seën en vra die Here vir wysheid oor hoe ons kerk die land daarmee kan dien oor die volgende 4 jaar.

Gebed deur ‘n tiener vir die sinode (Dankie aan Caro Thirion)
Kyk die video hier (0:58): 

Heilige God

Dankie dat U ons leiers bymekaar maak om na u wil te soek. Gee asseblief vir die leiers van die NG Kerk leiding by die Algemene Sinode.

Gee vir hulle ore om die Vader se stem uit die Woord te hoor.

Gee vir hulle oë om vir Jesus in mekaar te sien.

Seën vir hulle met wysheid om die regte keuses te maak in daardie tyd. Wys hulle wat U graag soek in hierdie wêreld en hoe ons as die mense van die NG Kerk u wil kan laat geskied en dat u koninkryk kan kom.

In u heilige naam

Amen.

 

Hier is vorige wenke vir Biddag vir Gesondheidsdienste:
https://dinkjeug.co.za/wenk-van-die-week-17-10-2021-diensbaarheid-2/

https://dinkjeug.co.za/erediens-wenk-biddag-vir-gesondheidsdienste-2022/

 

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply