Pinksterfees

Intergenerasionele erediens wenk Tema:¬†Pinksterfees – die verjaarsdag van die Kerk! Vandag vier gemeentes dwarsoor die … Continue reading Pinksterfees