Erediens: Kerkjaar

Advent week 4 (Liefde)

By Jan 5, 2022 Mar 30th, 2022 No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Advent Sondag 4 – Liefde

Hierdie Sondag is die vierde week van Advent. Steek die vierde kers aan in die Adventskrans. Verduidelik ook die kerse se betekenis –hoop, vrede, vreugde en liefde. Daar brand dus nou 4 kerse. Die middelste kers word op Kersdag aangesteek en is die Christus kers.

Aardbol aktiwiteit

Maak vooraf ‘n hele paar aardbol Kersversierings deur hierdie skakel te volg: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2021/11/Week-4.-Aardbol-Hulpmiddel.pdf

Tydens Advent sien ons uit na die viering van die koms van Christus, net soos die profete van ouds. In die profete boek Miga word daar verwys na die “regeerder uit Betlehem” wat sal kom om vrede te bring en sal regeer met die Here se krag en sterkte. Sy volk sal woon tot aan die uithoeke van die aarde (Miga 5:1-5). Ons opdrag vandag is om tot die uithoeke van die aarde te gaan vertel van die liefdesgeskenk wat God vir ons gegee het.

Roep nou ‘n paar kinders na vore om die vooraf gemaakte aardbol Kersversiering op ‘n tak of boom te kom hang. Verwys hier na die aardbol hulpmiddel in die Adventpakkie en nooi almal uit om tuis ook dit saam te doen.

Gesels saam: Hoe kan ons hierdie week vir ander mense (dalk van ander kulture of tale) Jesus se liefde wys?

Bid saam:

Laat elkeen ‘n nommer kies tussen 1 en 6. Vertoon daarna die volgende op die skerm – elkeen bid vir dit wat ooreenstem met die nommer wat hulle vooraf gekies het.

  1. Dat ons Jesus se liefde vir ander sal wys
  2. Vir veiligheid tydens die feestyd
  3. Hawelose en honger mense
  4. Mediese personeel en beskermingsdienste
  5. Mense wat in die feestyd alleen is
  6. Mense wat hierdie jaar ‘n geliefde verloor het

Jy kan ook die gebedsblokkie op karton afrol (indien julle nie die Adventpakkie reeds uitgedeel het nie). Kinders kan dit tydens die diens inkleur en tuis uitknip en plak sodat elke familie dit daagliks kan gebruik om saam te bid.

Bible Project se video oor liefde:

Leave a Reply

en_ZAEnglish