Skip to main content
Vakansie- en spesiale dae

Erfenisdag en diversiteit

By September 10, 2021March 31st, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Erfenisdag (diversiteit)

Hierdie week is dit Erfenisdag (24 Sept) en ons gesels oor die diversiteit in Suid-Afrika en wat dit vir ons kan beteken as Christene om dit te omarm en by ander te leer.

Eg Suid-Afrikaanse woorde
Kyk of julle die betekenis van die volgende woorde ken: (gee kans dat mense antwoord)
awê, aikona, iish, yebo, ubuntu, laduuuuma, stokvel, sis man, my broe, hayibo?

https://imagnaryhouse.com/blogs/news/south-african-slang-everyone-should-know

https://www.goodthingsguy.com/lifestyle/24-south-african-words-have-been-added-to-the-oxford-dictionary-how-kif/

Hierdie is eg Suid-Afrikaanse woorde uit verskillende landstale geneem, maar wat die meeste mense gebruik. Dit wys iets van die eenheid tussen mense wat ten spyte van verskille, almal in Suid-Afrika woon.

Erfenisdag
Erfenisdag is ‘n dag waarin ons dink aan wat kosbaar is oor ons elkeen se kultuur, maar dis ook ‘n dag wat ons diversiteit vier. Daarom hou baie mense daarvan om Erfenisdag as “braaidag” te vier – dit sê iets daarvan dat mense om ‘n braaivleisvuur bymekaar kan kom en vriende wees, al verskil jy van mekaar. https://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_Day_(South_Africa)

Gespreksvraag: Vertel van ‘n persoon wat jy leer ken het wat ‘n ander kultuur, ras of godsdiens as jy het. Wat het jy by daardie persoon geleer?

Tom Smith skryf in Ons Huis Dien: “In Suid-Afrika is een van die diepste avonture om God in die diversiteit van die land te ontmoet.” Hy gee die volgende wenke vir ouers om gesinne intensioneel bloot te stel hieraan:

  • Nooi mense van ‘n ander kultuur, maar dieselfde inkomstegroep, oor vir ete.
  • Leer ken die geskiedenis van ons land.
  • Luister na stories van mense wat anders is as julle.
  • Leer ‘n Afrika-taal as gesin saam – die beste is om iemand te vra om te help wat die taal vlot kan praat.
  • Kyk flieks waarin die hoofkarakters ‘n ander ras het as julle.

Uitdaging: Beplan hoe julle Erfenisdag sinvol kan vier as ‘n manier om brûe te bou en vrede te maak (vgl Jak 3:17-18).

Videogreep: Ndlovu Youth Choir – National Anthem

 

Nog ‘n video om jou te inspireer: SA slang! (Miss Universe)

Die boek Ons huis dien  – Families leef saam (Anriëtte de Ridder en Maartje van der Westhuizen) kan bestel word by Bybelmedia: 

Huisgeloof-reeks 4: Ons huis dien

Leave a Reply