Skip to main content
Biddae

Biddag vir Opvoeding en Onderwys

By February 7, 2022April 1st, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Gesels hierdie week oor Valentynsdag en bid vir skole en opvoeders.

Voorbereiding: Kry ‘n groot tak gereed of ‘n tou met wasgoedpennetjies waarop die gebedsbriefies gehang kan word. Of gebruik die Biddag PowerPoint as gebedsmoment.

Biddag vir Opvoeding en Onderwys
Een van die maniere waarop ons vir mense wys ons gee vir hulle om, is om vir hulle te bid. Vandag is Biddag vir Opvoeding en Onderwys wat beteken ons bid vir onderwysers, dosente, skoolhoofde, skole ens.

Opsie 1: Julle kan elkeen aan iemand dink in die onderwys en hulle naam op die briefie skryf. Gee daarna kans dat almal die briefies kan kom ophang aan die tak / wasgoedlyn. Doen daarna ‘n gebed vir hulle.

Opsie 2: Gebruik die meegaande PowerPoint en laat die gemeente in groepies bid.

Leave a Reply