Skip to main content
Geloofsgewoontes

Geloofsgewoontes: Maak ‘n verskil

By October 5, 2021July 16th, 2024No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Maak ‘n verskil (geloofsgewoontes reeks)

Hierdie Sondag begin ons met ‘n reeks oor geloofsgewoontes. Ons eerste tema is hoe om ‘n verskil te maak.

Almal het ‘n bydrae om te lewer
Bou ‘n “jenga” toring of ‘n legkaart met groot stukke voor in die liturgiese ruimte. Maak seker al die kinders neem deel en maak beurte. Gesels oor wat sou gebeur as een persoon nie saamwerk of nie hul blokkie / legkaartstukke sou gee om te gebruik nie. Jy sou ook die voorbeeld van ‘n sportspan kon gebruik. Almal het ‘n bydrae om te lewer. Almal is “armer” as een selfsugtig optree.

Gespreksvraag (laat families/groepies saam in die banke gesels)
Vertel van ‘n keer toe die Here jou gebruik het om ‘n verskil te maak.

Maak ‘n verskil
Gebruik nou tyd in die erediens om almal bloot te stel aan dit wat reeds deur die gemeente of gemeenskap gedoen word om nood aan te spreek. Reël vooraf vir foto’s en/of getuienisse. Gee maklike, haalbare, praktiese wenke van hoe oud en jonk betrokke kan raak of iets kan skenk of doen. Plaas die idees en kontakinligting in die bulletin. Gebruik ook die uitdeelstuk om nog idees te gee. Laat gesinne saam besluit oor iets wat hulle kan doen hierdie week.

Gebed
Steek ‘n kers aan en bid die gebed van St. Franciscus van Assisi:

Here,
Maak my ‘n instrument van U vrede.
Waar daar haat is, laat ek liefde bring.
Waar daar foute is, laat ek vergifnis bring.
Waar daar twyfel is, laat ek geloof bring.
Waar daar nie hoop is nie, laat ek hoop bring.
Waar daar donker is, laat ek lig bring.
Waar daar hartseer is, laat ek vreugde bring.

Here,
Laat ek ander troos, eerder as om self getroos te wil word.
Laat ek ander verstaan, eerder as om verstaan te wil word.
Laat ek lief wees vir ander, eerder as om liefgehê te wil word.
Want deur te gee, kry ek.
Deur te vergewe, word ek vergewe.
Deur te sterf, sal ek ewig lewe.

Amen

Nog hulpmiddels:

Idees om ‘n verskil te maak as gesin

Bestel gerus die boek “Ons huis oefen – 9 geloofsgewoontes” deur Anriëtte de Ridder en Maartje van der Westhuizen by Bybel-Media:

Huisgeloof-reeks 1: Ons huis oefen

Leave a Reply