Skip to main content
Erediens: Kerkjaar

Epifanie – seën mekaar (simbool: water)

By January 5, 2022March 30th, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Epifanie – Seën mekaar (simbool: water)

Ons is tans in die kerkjaar seisoen van Epifanie.

Benodigdhede
Maak vooraf ‘n uitstalling vir Epifanie met groen en wit lappe en groen takke. Sit gerus die jaartal 20xx by. Plaas verlede week se simbool – ‘n ster, by die uitstalling en voeg vandag in die erediens ‘n bakkie water daarby.

Verduidelik Epifanie
Ons is tans in die kerkjaar seisoen Epifanie. Die woord Epifanie beteken openbaring / verskyning / manifestasie. In Epifanie dink ons aan God se verskyning aan die wêreld deur Jesus. Ons herdenk Jesus se lewe vanaf sy kinderdae tot en met sy lydenstyd. Epifanie se simboliese kleure is wit (vir lig asook die ster) en groen (vir groei) – verwys na die uitstalling.

Die simbool van die water
Plaas ‘n bakkie water of die doopvont by die uitstalling. Aan die begin van Jesus se bediening word hy gedoop deur Johannes die doper. Nadat Hy gedoop is, daal die Heilige Gees in die vorm van ‘n duif neer op Hom en God praat met Jesus – “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

In Epifanie verkondig ons dat Jesus ook deur sy Gees by ons elkeen teenwoordig is. God se woorde aan Jesus is ook vir ons bedoel as sy kinders. Dit is ‘n wonderlike belofte om aan vas te hou in die nuwe jaar.

Gesels: Wat beteken dit vir jou dat jy gedoop is en dat God hierdie woorde ook vir jou bedoel?

Seën mekaar met die woorde:
“Jy is God se geliefde kind en Hy is bly oor jou”. Laat almal mekaar seën deur bv. ‘n hand op mekaar se skouer te plaas in gesinsverband (of kruisie op voorkop / handpalm te maak) en hardop die woorde vir mekaar te sê. Maak seker enkellopende persone word ook ingesluit.

Nuttige skakels:

Kinder ontmoeting oor Jesus se doop: https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2017/04/Ontmoeting-02.pdf

Die kerkjaar kalender: https://dinkjeug.co.za/kerkjaar-kalender/

Meer oor die kerkjaar: https://dinkjeug.co.za/meer-oor-die-kerkjaar/

Meer oor Epifanie: https://dinkjeug.co.za/meer-oor-epifanie/

Leave a Reply