Skip to main content
Erediens: KerkjaarGeloofsgewoontes

Lydenstyd: Gebed en Vas

By June 14, 2021March 30th, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Lydenstyd – Gebed en vas

Dit is die derde Sondag in Lydenstyd en jy kan weer die simboliek van Lydenstyd uitpak sowel as ‘n derde kers van die sewekandelaar uitblaas. Gesels vandag oor hoekom Lydenstyd ‘n tyd van gebed, introspeksie en vas is vir gelowiges. 

Wat is vas en hoe help dit ons om te bid?
Gebruik hier ‘n mandjie of houer lekkernye, ‘n selfoon, TV-afstandbeheer ensovoorts en vra dat elkeen noem wat hulle die moeilikste of maklikste sal prysgee.

In Lydenstyd word daar gefokus op die lyding van Jesus asook op die swaarkry en lyding in die wêreld. Het jy geweet Jesus het vir 40 dae gevas in die woestyn (Matteus 4:1-11)? Vas beteken om sonder iets te gaan (soos kos) vir ‘n bepaalde tyd om byvoorbeeld jouself vir iets voor te berei deur introspeksie te doen en te bid. Wanneer jy honger word en dit mis waarvan jy vas, onthou jy om te bid.

In Lydenstyd sal Christene ook dikwels vas om hulself voor te berei op Paasfees deur introspeksie en sondebelydenis te doen. Moderne Christene vas op verskillende maniere – hulle sal byvoorbeeld besluit om een kossoort uit te sny of om te vas van iets wat hulle gereeld gebruik, maar sonder kan klaarkom, byvoorbeeld 1 uur skermtyd per dag, koffie of soetgoed. Hulle vul dan hierdie tyd of gewoonte met iets wat hulle geloof versterk soos gebed, stiltetyd of musiek.

Gesels:
Het jy al ooit gevas?
Waarvan kan julle elkeen vas in die res van Lydenstyd?

Gebed – Gebruik die gebed labarint as uitdeelstuk (of vertoon dit op die skerm, of stuur dit uit per WA) sodat elkeen alleen of as families kan saambid.
https://dinkjeug.co.za/gebed-labarint/

Leave a Reply