Skip to main content
Geloofsgewoontes

Geloofsgewoontes: Kerk (en kategese) bywoning

By January 31, 2022April 1st, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Kerk (en kategese) bywoning (geloofsgewoonte)

Gesels hierdie week oor die doel van kerk (en kategese) bywoning.

Maanlanding – spanwerk en oefening
Julle het dalk al gehoor van Neil Armstrong – hy is baie bekend, want hy was die eerste man op die maan. Toe Neil Armstrong terug is op die aarde het hy egter nederig die hele span bedank wat hulle gehelp het om op die maan te land.

Het jy geweet – NASA skat dat daar ongeveer 400 000 mense saamgewerk het om die eerste maanlanding moontlik te maak?! Dit sluit in ‘n hele span ingenieurs, tegniese werkers, dokters, administrasie- en kommunikasiepersoneel, spyseniers, en nog baie ander.

En lank voordat hulle die maanlanding kon doen, moes hulle voorberei en oefen. Tydens die oefensessies leer hulle mekaar ken en waardeer. En oefen hulle alles in sodat die maanlanding seepglad kan verloop.

Bron: https://www.bbc.com/future/article/20190617-apollo-in-50-numbers-the-workers

Gesels in die banke (en kry dan terugvoer): Watter ander dinge kan jy aan dink wat ook spanwerk en oefening benodig?

Kerk (en kategese) as oefenruimte
Daar is twee baie belangrike oefenvelde waar ons leer om as Christene te leef. Die eerste is die huis en die tweede is die kerk. Dis hier waar ons leer om as dissipels te leef, te bid, Bybel te lees, te getuig, saam te werk, diensbaar te wees en nog vele meer. Daarom is dit belangrik dat ons gereeld eredienste, kategese ens. sal bywoon en deelneem aan al die projekte van die gemeente.

Gebed: Bid vir die verskillende kategese groepe deur byvoorbeeld die kategese groepe een vir een vorentoe te roep.

Ekstra hulpmiddels:

Nog wenke en idees:

https://dinkjeug.co.za/huisgeloof-idees-oor-saam-kerk-toe-gaan/

Ons huis oefen deur Anriëtte de Ridder en Maartje van der Westhuizen – hoofstuk 5 is “Gaan kerk toe – ons oefentyd”

Huisgeloof-reeks 1: Ons huis oefen

Leave a Reply