Skip to main content
Erediens: Kerkjaar

Koninkrykstyd: Sending en Evangelisasie

By July 5, 2021March 30th, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Koninkrykstyd – sending en evangelisasie

Hierdie week gaan oor sending en evangelisasie  – ‘n belangrike tema in Koninkrykstyd. Ons dink daaroor dat die Here ons as dissipels uitstuur om die evangelie te deel.

Hulpmiddels: Simbole van Koninkrykstyd (aardbol, groen lap, groen boomtak, sandale).
Prent of uitbeelding (bv. speelgoed) van ‘n seilboot, roeiboot en passasierskip.

Koninkrykstyd simbole
Herinner almal aan wat die kerkjaar is en in watter seisoen ons tans is. Pak al die simbole van Koninkrykstyd uit en herinner almal aan die betekenis van elk. Een van die simbole van Koninkrykstyd is ‘n seilboot. Die vroeë kerk het dikwels in loodglas vensters van kerke of in kunswerke die kerk as ‘n seilboot uitgebeeld. Die kerk is gestuur om te “vaar” na die wêreld en mense (uit die “oseaan”) te red deur die evangelie met hulle te deel.

Gesprek in families of in die banke: Vra vir almal wat die verskil tussen die 3 tipes skepe (seilboot, roeiboot en passasierskip) is.

Seilboot / roeiboot / passasierskip metafoor
In die roeibootjie moet die mense daarin die meeste van die werk doen (deur te roei) sodat die boot beweeg op ‘n dam of op die see. Op ‘n passasierskip hoef mense amper geen werk te doen nie (want die enjins doen die werk) en die passasiers kan bloot ontspan en vakansie hou. Maar op ‘n seilboot doen die wind die werk (m.b.v. die seile en die roer), maar die mense aan boord moet ook hulle deel doen deur die seile te hys en rond te skuif en die skip stuur om die rigting te bepaal.

Daarom is ‘n seilboot ‘n gepaste simbool vir sending / evangelisasie: Ons word as kerk uitgestuur soos die 12 dissipels, om die evangelie te verkondig regoor die wêreld. Ons moet gehoorsaam reageer, en ons woorde en dade gebruik. Maar die krag daarvan kom van die Gees (soos die wind) wat deur ons werk om ander te oortuig en nie uit onsself nie. Sendingwerk is ook nie net sekere mense (sendelinge) se taak nie. Ons is nie toeskouers of passasiers nie, maar ons word almal geroep en uitgestuur (as bemanning). En die Gees werk deur ons lewens.

Gebedsaktiwiteit: Bid vir sendelinge
Daar is ook mense wat God roep om voltyds die evangelie te verkondig. Plaas vooraf die name van die sendelinge wat die gemeente ondersteun in die bulletin of maak ‘n PowerPoint met dié inligting. Laat elke familie een sendeling kies om voor te bid.

Papier seilboot aktiwiteit
Indien julle dit nog nie hierdie jaar gedoen het nie, laat die gemeentelede mekaar help om elkeen hulle eie seilbote uit papier te vou. Dit kan tuis uitgestal word om ons daaraan te herinner om die evangelie te verkondig. Hier is ‘n video met instruksies:

Meer oor die Kerkjaar

 

Meer oor Koninkrykstyd

Leave a Reply