Skip to main content

Praktiese wenke om uitreik ‘n sinvolle belewenis te maak

Praktiese uitlewing van diensbaarheid is een van die kragtigste maniere om geloof by jongmense te vorm. Dit is ook ‘n opdrag van Jesus om ‘n verskil te maak. Maar waar begin jy nadat jy besluit het om saam met jou kategesegroep uit te reik of om ‘n diensprojek saam aan te pak?

Voorbereiding

 • Begin deur saam te bid en vra dat God Drie-Enig teenwoordig sal wees. Laat die Heilige Gees julle lei wanneer julle na die gemeenskap uitreik.
 • Soek ‘n diensorganisasie of bestaande projek wat jul kan besoek of ondersteun.
 • Maak kontak met ‘n gemeente in die gemeenskap wat jul wil besoek asook die plaaslike owerhede, maatskaplike werker en gemeenskapsleiers.
 • Verstaan God se hart en plan vir die uitreik of diensprojek.
 • Maak tyd om die behoeftes en die konteks te verstaan waarheen julle gaan.
 • Moenie net goed uitdeel of ‘n program aanbied nie. Doen eers julle huiswerk om uit te vind wat reeds gebeur en hoe julle van hulp kan wees.
 • Tree met respek op teenoor alle mense en ander kerke en organisasies.
 • Indien jul na mense van ‘n ander kultuur, taal of godsdiens gaan, doen deeglik navorsing en gesels met mense wat dit reeds gedoen het.
 • Netwerk en werk saam met bestaande diensorganisasies, NPO’s of gemeentes in die omgewing.
 • Wees passievol en diensgerig.
 • Wees voorbereid en toegerus.
 • Rig ouers in van al die reëlings en kry toestemming vir minderjariges om saam te gaan. Nooi hulle uit om betrokke te wees deur self saam te gaan of om met voorbereidings of gebed behulpsaam te wees.
 • Onthou om na die tyd te reflekteer oor elkeen se ervaring en hoe dit sy/haar geloof gevorm het.

Praktiese wenke tydens die uitreik

 • Moenie uitlokkend wees of aandag probeer trek ten opsigte van kleredrag, taalgebruik of optredes nie. Respekteer die plaaslike kultuur en gebruike. Trek eenvoudig aan en los selfone, kameras, juwele ens. eerder tuis.
 • Moenie die idee gee dat jy mense bejammer of meerderwaardig is nie. Sien elke mens se waarde raak en stel opreg belang in hulle.
 • Pasop vir te veel fisiese kontak. Wees bewus en praat vooraf oor wat aanvaarbaar is en wat nie.
 • Moenie fokus op eie belang of lui, afbrekend en ongedissiplineerd optree nie. Praat in die groep oor wat dit behels.
 • Moenie enige rassistiese of neerhalende opmerkings maak nie.
 • Moenie beloftes maak nie.
 • Moenie sekere mense of kinders voortrek nie.
 • Moenie alleen of op afgeleë plekke met kinders werk nie. Werk in klein groepies en wees altyd sigbaar.
 • Wees ferm en ken jou grense. Moenie dat enige persoon jou onder druk plaas of ongemaklik laat voel nie.
 • Luister na mense se stories, leer ken hulle name en probeer om jou in hulle skoene te plaas.
 • Onderskei waar God reeds aan die werk is en wys dit vir mense uit.
 • Help mense met dit waarmee hulle reeds besig is, sodat julle hulle inisiatiewe versterk eerder as om jul eie projekte aan te pak wat nie volhoubaar is nie.
 • Verwys situasies of persone wat hulp benodig na die regte plekke.
 • Wees bewus daarvan dat dit ontwrigtend is om grense oor te steek. Praat daaroor sodat dit ‘n geleentheid van groei kan wees.

Onthou: tydens ‘n uitreik moet God ALTYD verheerlik word en mense se waarde bevestig word deur dit wat jul sê, doen en julle gesindheid. Op dié wyse word die evangelie van hoop gedeel. Om pret te hê en vriendelik te wees steek grense oor en só word vriendskappe gebou en vertroue gevestig.

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).