Leier Toerusting

Wat is my spiritualiteit tipe?

By Sep 20, 2018 No Comments

Is jy blou, rooi, groen of geel? Watter van die volgende beskryf jou die beste?

Blou:
•Ek maak seker dat ek die Waarheid oor God weet.
•Ek hou daarvan om nog meer feite te ontdek van my geloof, wat my oortuigings onderstreep en duidelik maak.
•Ek doen moeite om die regte antwoord te kry op ander se vrae.
•Die Bybel is ‘n bron van kennis.

Rooi:

•Ek bou nuwe verhoudings net waar ek kan.
•Ek spandeer energie en tyd aan ander mense om beter in hul behoeftes te kan voorsien.
•Ek doen moeite om sms’ te stuur, mense te bel en altyd uit te reik na ander.
•My persoonlike verhouding met God is belangrik.

Groen:

•Wanneer die Here iets op my hart plaas, luister ek gehoorsaam en doen dit.
•Ek mis nie die geleentheid om aan aksies vir God deel te neem nie.
•Ek wens baie meer mense was aktief by die kerk.
•Geloof moet prakties ‘n verskil maak.

Geel:

•Ek wonder oor al die vrae sonder antwoorde.
•Ek kan ure lank luister en gesels oor verskillendesienings oor God.
•Ek sit net stil en luister in my gedagtes.
•Ek vind God in die natuur.
Ons sal altyd ‘n kombinasie van b.g. “kleure” wees, maar kies die kleur wat jou voorkeur die beste beskryf.
Dit is dan jou spiritualiteit tipe of voorkeur. Jou spiritualiteit beskryf hoe jy op jou God ervaar en gemaklikste geestelik groei.

Blou is die KOP spiritualiteit:

Hulle wil kennis hê en feite oor geloof. Hul wil weet wat die antwoorde is en wil deur logika en duidelike beredenering besluite maak oor God. Hulle wil antwoorde uit die Bybel hê en ervaar God deur na te dink oor Hom en meer te leer oor Hom. Hulle ervaar God deur hulle intelek en rede. Helder en duidelike WAARHEDE is vir hulle belangrik. Hulle sal veral hou van Bybelskool, persoonlike Bybelstudie, preke gefokus op kennis, gebed, ens.

Rooi is die HART spiritualiteit:

Hulle wil God se liefde en nabyheid ervaar in hul verhouding met God en ander mense. Hul wil God beleef en wil hul geloof uitleef saam met ander mense. Hul leer baie van God deur hul eie ervarings en getuienisse van ander. Hulle ervaar God deur hulle emosies en die ervaring van warmte. Persoonlike VERHOUDINGS is vir hulle baie belangrik. Hulle sal veral hou van omgeegroepe, groepaktiwiteite, getuienisse oor wonderwerke en geestelike groei, lof en aanbidding, ens.

Groen is die HAND spiritualiteit:

Dit is mense vir wie dit belangrik is om goed te doen vir God, om prakties hul geloof te leef en te sien dat dit ‘n alledaagse verskil maak. Hul ervaar ook God deur dinge te doen en aktief betrokke te wees by aktiwiteite of projekte.  Hulle het ‘n passie vir geregtigheid.  COMMITMENT is vir hulle belangrik. Hulle sal veral hou van uitreike, praktiese take in die gemeente, noodverligting projekte, getuienisse oor uitreike en die kerk se betrokkenheid by sending of nood.

Geel is die VLAM  spiritualiteit:

Hulle is gemaklik om te gesels oor onsekerhede en teenstrydighede mbt tot geloof en ervaar God deur dinge te bevraagteken en deur stilte en alternatiewe maniere van aanbidding.  ontsag, skoonheid, stilte en MISTERIE is vir hulle belangrik. Hulle sal veral hou ruimtes waar daar eerlike vrae gevra kan word en sal veral vir God ervaar in die natuur, deur gereelde nadenke en die gebruik van rituele en simboliek in die eredienste.

Besprekingsvrae:

  • Hoe help dit jou om jou konneksie met God beter te verstaan?
  • Hoe help dit jou om ander te verstaan?
  • Watter ruimtes skep jou gemeente vir jou tipe spiritualiteit?
  • Kan jy dink aan ‘n geleentheid waar jy huis gegroet het buite jou gemaksone of tipe?

Geskryf deur Anriëtte de Ridder

en_ZAEnglish