Skip to main content
Familie Netwerk

Wat is huisgeloof?

By September 20, 2018No Comments

Die term “huisgeloof” word deesdae dikwels gebruik. Waarna verwys dit?

Gemeentes ontdek vandag opnuut dat geloofsvorming grootliks by die huis plaasvind. Jare lank het mense gedink ’n mens neem jou kinders kerk toe en daar leer hulle primêr van God. Vandag besef ons die huis en kerk vorm ’n span en albei hierdie ruimtes is belangrik vir geloofsvorming.

Huisgeloof verwys na gesinne (mense wat saam in ’n huishouding woon) wat saam hulle geloof uitleef en beoefen.

Geloofsvorming in ’n huis kan vergelyk word met ’n tafel wat vier pote het: kennis, verhoudings, aksie en aanbidding. Dit beteken geloof word nie net deur kennis in die huis gevorm nie, want dan sal die tafel wankel. Fasette soos goeie verhoudings met mekaar, om geloof prakties uit te leef (aksie) en geloofsbelewenisse te ervaar (aanbidding), vorm alles saam ’n eenheid om die tafel sterk te laat staan.

In gemeentes moet ons ouers (of grootouers of voogde) bemagtig om saam met hulle kinders verskillende maniere te ontdek om in die geloof te groei. so versterk en vorm ons mekaar se geloof in huis. Vandaar die term “huisgeloof”.

Was gerust die videosnit van Bybelmedia “Kerk+huis” aan jou gemeente of leiders en gesels saam hiervoor:

https://www.youtube.com/watch?v=7JIBO4wCExI

Bestel gerus die eerste boek in die huisgeloof reeks van Bybelmedia genoeg “Ons huis oefen”. Dit bevat 9ontmoetings wat saam gedoe kan word en vele idees om geloofgewoontes tuis te kweek.

http://eshop.bybelmedia.org.za/product/huisgeloof-reeks-ons-huis-oefen/

Geskryf deur Maartje van der Westhuizen en Anriëtte de Ridder