Skip to main content
Familie Netwerk

VIER SAAM FEES- Hoe kan sosiale geleenthede geskep word waar generasies saam kan kuier? Deel 5

By April 20, 2018No Comments

Gesprek notas saamgestel deur Johan Botes by die Familie-Netwerk byeenkoms gehou 23 November 2017.

Vanuit “Becoming Intentionally Intergenerational” – John Roberto

Sosiale aktiwiteite – vier saam fees

Hoe kan sosiale aktiwiteite gereël word waar alle generasies (ouderdomme) werklik saam kan fees vier?

Beginsels om te onthou

 • Raak ontslae van eksklusiewe taal (Gebruik eerder familiebediening as jeugbediening, eerder Aanddiens as Jeugdiens, ens.)
 • Raak ontslae van enige ouderdomsbeperkings of persepsie van ouderdomsbeperkings by byeenkomste, vergaderings, eredienste ens.
 • Wees intensioneel met wie genooi word na ‘n spesifieke byeenkoms. Twee of meer generasies gaan nie per ongeluk by die selfde sosiale byeenkoms opdaag nie.
 • Gebruik hulpmiddels om gesprekke tussen verskillende generasies aan te moedig, bv. gesprek kaarte of speletjies.
 • Laat jonger mense toe in leierskapposisies. Laat hulle idees en leiding net soveel soos ander volwassenes s’n geld.
 • Dink mooi oor hoe die spasie/ruimte wat gebruik word ingerig is wanneer twee of meer generasies mekaar ontmoet.
 • Wees intensioneel met jou doelwit vir ‘n bepaalde sosiale byeenkoms, dit sal jou help om koers te hou met die inrig van die ruimte, die beplanning en gebruik van hulpmiddels.

Stories

 • Ouetehuis besoek

Een gemeente het op sommige Sondae ‘n gemeente uitreik na ‘n ouetehuis na aan die kerkgebou. Die kinders en tieners word kaartjies gegee met vrae wat hulle vir die inwoners van die ouetehuis kan vrae. Kinders en tieners word aangemoedig om name en nommers met die inwoners van die ouetehuis uit te ruil en kontak te hou. Die realiteit is dat die jonger kinders baie meer opgewonde en entoesiasties is vir hierdie kuiers en moeite doen om kontak te hou met die ouetehuis inwoners wat hulle besoek het. Tieners word uitgedaag om van sosiale media te gebruik in hulle betrokkenheid by hierdie uitreik.

 • “Date night”

Een gemeente het ‘n aand waar tieners ‘n “Master chef” tipe aand het en kos maak vir paartjies wat kaartjies gekoop het vir ‘n twee gereg maaltyd. Hierdie aand neem tieners 100% van die leiding, hulle berei die kos voor (met ‘n volwassene se toesig), bepaal die spyskaart, dink aan aktiwiteite vir die paartjies om aan tafel te doen, hulle is ook die kelners ens. Hierdie aand het gegroei tot waar meer volwassenes betrokke is en geld en wyn skenk vir toenemende beter waarde vir geld. Die byproduk is dat tieners nie net geleentheid kry om te dien nie, maar tieners en volwassenes gesels spontaan deur die loop van die aand met mekaar.

 • Bergie Fees

Een gemeente hou fees byeenkomste vir die dorp se haweloses in samewerking met die munisipaliteit. Die gemeente is verantwoordelik vir die dekor en voorbereiding en bediening van kos. Hierdie het spontaan ‘n geleentheid geword waar ouers en kinders saam werk en bedien.

Idees

 • Die “Back to the Future” voorbeeld wat in die artikel van John Roberto genoem word, klink na ‘n goeie en realistiese manier vir twee of meer generasies om saam te gesels oor ondervindings en die lewe. Die “Back to the Future” byeenkoms se idee is dat verskillende generasies in kleiner groepe gedeel word en kans kry om vir mekaar vrae te stel rondom belewenisse en die leefwêreld van ‘n ander generasie. Vrae en onderwerpe wat gekies word is soos hoe daar sonder selfone gekommunikeer is, hoe sport gekyk en ondersteun is, wat daar in vryetyd gedoen is.
 • ‘n Algemene kennis vasvrae aand kan moontlik ‘n goeie idee wees om verskillende generasies op ‘n prettige kompeterende manier te kry om meer van mekaar te leer.
 • Oorgangsfases in kinders se lewens skep natuurlike geleenthede vir gemeentes om inter-generasionele feeste te reël. ‘n Matriek tee waar matrieks bedien en bemoedig word deur die oudste lede van die gemeente, ‘n Gr. 7 aand waar die belydenis klas teenwoordig is om vrae te antwoord oor die hoërskool fase ens.

Lees gerus die hele artikel van John Roberto by http://www.intergenerationalfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/becoming_intentionally_intergenerational_-_roberto.pdf