Skip to main content
Geloofsgewoontes

Geloofsgesprekke

Intergenerasionele erediens wenk Tema: Geloofsgesprekke (spanpraatjies) Vandag se wenk gaan oor geloofsgesprekke. Spanpraatjies Hulpmiddels: gebruik…
dinkjeug
June 14, 2021