Skip to main content
Vieringe

Hoop in tye van onrus

By July 15, 2021March 31st, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Hoop (bid saam in tye van burgerlike onrus)

Hierdie is ‘n spesiale tema van hoop en gebed in tye van burgerlike onrus. 

Gebruik hierdie Sondag die boek Habakuk om na te dink oor Habakuk se drie belydenisse: Hoe lank nog, Here? (Habakuk 1: 2-11); Ek wag, Here (Habakkuk 1:12 – 2:4); en Ek loof U, Here (Habakuk 3). Steek 3 kerse aan om oor hierdie emosies en vrae te praat en om saam te bid.

Habakuk help ons bid
Die afgelope week het ons gesien hoe mense geweldadig raak, winkels plunder en voertuie brand in Suid-Afrika. Dit het jou dalk gelaat met ‘n warboel gedagtes. Die profeet Habakuk in die Bybel het ook in ‘n tyd geleef waar hy geweld en onreg beleef het, en daarom kan hy vir ons help om woorde te gee aan ons gebede en emosies. Om hierby aan te sluit, sê Heath Thomas die volgende oor Habakuk:The book of Habakkuk engages readers with its concerns of justice, pain, prayer and the hope that God will make things right. This ancient book, then, has the capacity to speak to modern readers . . . if they will take the leap and listen to its words!   

Kom ons druk die “rewind”, “fast forward”, “pause” en “play” knoppie om met mekaar en die Here hieroor te gesels.

Die REWIND knoppie
Habakuk begin deur vir die Here vrae te vra oor alles wat hy gesien gebeur het (Hab 1: 2-4). Dink terug aan die afgelope week – wat het jy gesien of gehoor en hoe het dit jou laat voel? (Gee tyd dat mense tuis hieroor kan gesels)

God antwoord Habakuk en gaan in ‘n gesprek met hom. Hy herinner Habakuk dat Hy aktief teenwoordig is. Die boek Habakuk het dan baie te leer oor lyding, geloof en vrees, en die getrouheid van God in tye van benoudheid. Dit genereer denke oor gebed, vrede, geweld en getrouheid. As sodanig is dit ’n boek wat fokus op die hoop van God in ’n veranderende wêreld.

Kom ons steek die eerste kers aan om te onthou dat God nog altyd in die verlede by ons teenwoordig is deur sy Gees en al ons emosies en gebede hoor.

Die FORWARD knoppie
Habakuk is bekommerd oor die toekoms en vra hoe lank die Here nog gaan stilbly. Dink vorentoe aan die toekoms – dalk het jy ook vrae en onsekerhede oor ons land, of oor die virus of selfs oor meer persoonlike uitdagings. (Gee tyd dat mense tuis hieroor kan gesels)

God verseker Habakuk dat Hy geregtigheid vereis en nie passief is nie (Hab 2: 2-4). God is aktief betrokke by ons wêreld en verwag dat sy kinders met hierdie hoop leef. Kom ons steek die tweede kers aan as ‘n simbool dat ons toekoms in God se hande is – en om te onthou dat Hy vir ons sorg en vrede bring.

Die PAUSE knoppie
Dalk moet ons ook soos Habakuk rustig raak en weer ons vertroue in die Here stel. Dalk moet ons erken dat ons soms oorhaastig dinge aangestuur het op sosiale media of dinge kwytgeraak het wat nie getuig van ons geloof en hoop in Christus nie. Die gevaar is dat ons in hierdie tyd dinge oorvereenvoudig of rassisme versterk of selfs vrese versterk. Kom ons sluit ons oë in stilgebed en bely hierdie dinge. Kom ons vra ook dat God ons sal help om te “pause” voor ons reageer en dat ons op Hom sal wag. (Gee tyd hiervoor.)

Die PLAY knoppie
Habakuk vertel dat hy vesting inneem op die stadspoorte en dat hy ook “jubel en juig” in die Here, ten spyte daarvan dat alles nie goed gaan nie (Hab 3). Kom ons dink saam aan die dinge wat ons nou, in die hede, kan doen om hoop te bring, liefde te wys, op te bou, skoon te maak, standpunt in te neem, te bemoedig en geregtigheid na te streef. (Noem hier ‘n paar praktiese voorbeelde in jou dorp of konteks.) Kom ons leef onsself in die antwoord in.

Gesels met mekaar oor wat jy hierdie week kan doen.

Ons steek die derde kers aan as teken daarvan dat ons vandag, in die hede, geroep word om as ligdraers op te tree van die evangelie van hoop.

Begin of sluit af deur ‘n lied saam te sing of te speel, byvoorbeeld Neil Büchner en Martelize Voigt lirieke video:

Leave a Reply