Skip to main content

Tema: Elkeen is uniek, maar almal is welkom en God sorg vir almal

Teks: Matteus 19:13-15, Matteus 10:29-31, Handelinge 2:1-21

Matteus 19:13-15

13 Die mense het kindertjies na Hom toe gebring dat Hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy dissipels het met hulle daaroor geraas.  14 Maar Jesus het gesê: “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle.”15 Nadat Hy hulle die hande opgelê het, het Hy daarvandaan weggegaan.

Kinderoomblik: “Smartie gebede”

Deel smarties (of gekleurde lekkertjies of kolle) uit of laat elkeen ‘n kleur kies vooraf. Maak die volgende 2 punte:

 • almal is anders en uniek (soos die verskillende kleure lekkers)
 • almal is ewe belangrik en deel (soos almal deel van die pakkie lekkers is)
 • elke mens het ook verskillende vreugdes en probleme:

Aktiwiteit 1: Deel oor jouself

Elkeen in die gemeente deel iets ooreenstemmend met die kleur smartie wat jy ontvang het (of die kleur wat jy vooraf gekies het) met iemand anders. (Die vrae kan uitgedeel word, gelees word of op die oorhoofse projektor getoon word)

 • Rooi – vertel van ‘n keer toe jy siek was
 • Blou – vertel wie die mense is wat vir jou omgee en sorg
 • Groen – wat is jou geliefkoosde kledingstuk en kos soort?
 • Oranje – wat is/was vir jou lekker van skool?
 • Pers – wie is daar wat jy kan vra vir hulp of raad?
 • Pienk – wie vertel / leer jou van Jesus of help jou om te groei in geloof?
 • Bruin – wat is jou gunsteling Bybelstorie?
 • Geel – vertel van ‘n kind wat jy ken wat ‘n ander taal praat of ‘n ander geloof/kultuur het

Maak nou die volgende toepassing en verbintenis met Biddag vir Jeug en Kategese:

 • Soos die smarties iets in gemeen het (dieselfde sjokolade binnekant), het ons ook elkeen iets in gemeen:
 • God het ons lief en gee vir ons elkeen om.
 • Daarom kan (en moet ) ons op Biddag vir Jeug en Kategese spesiaal vir alle kinders bid.

Aktiwiteit 2: gebed

Elkeen doen ‘n kort gebed vir die onderstaande onderwerp wat met die kleur smartie wat jy ontvang het (of die kleur wat jy vooraf gekies het) ooreenstem:

 • Rooi – bid vir siek kinders (dalk ken jy iemand op die naam)
 • Blou – bid vir kinders sonder ouers en versorgers wat op straat is of eensaam is
 • Groen – bid vir kinders wat arm is en nie genoeg kos of klere het nie.
 • Oranje – bid vir onderwysers en maatskaplike werkers
 • Pers – bid vir kinders wat in gevaar is, mishandel of geboelie word
 • Pienk – bid vir kategese leiers en ander jeugleiers wat geloof oordra
 • Bruin – bid dat elke kind die storie van Jesus sal leerken of beter leerken
 • Geel – bid dat God jou Sal gebruik om jou lig te laat skyn sodat alle kinders (alle tale, kulture en gelowe) Sy liefde sal ervaar

____________________________________________________________

Geskryf deur Ds Anriëtte de Ridder, PSD Jeug en Familie, Sinode Wes-Kaapland