Skip to main content

Kerkjaar en Pinkster
Druk die kerkjaar kalender uit vir almal en gesels oor die verskillende seisoene en feeste, sodat almal weet waar Pinkster inpas.

Kerkjaar kalender:

Kerkjaar Kalender

Gebruik die volgende simbole van Pinkster om meer oor Pinkster te vertel
(Maak ‘n uitstalling soos jy gesels van simbole of prente – jy kan ook kinders betrek om dit uit te pak of vas te hou.)

Plakkaat met die syfers: 40+10 = 50 daarop – 40 dae na Jesus se opstanding is sy Hemelvaart en 10 dae later die koms van die Heilige Gees. Dus, 50 dae na Paasfees is Pinksterfees – ‘n oesfees van die Jode, wat nuwe betekenis gekry het vir die dissipels toe die Heilige Gees op Pinkster uitgestort is (Hand 2:1). In die Griekse Bybel is Pinkster pentekoste wat 50 beteken.

Pinksterdienste of -bidure tydens die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster het in 1862 deel geword van die NG Kerkfamilie se tradisie na die herlewingsgebeure wat in die platteland van die Kaap opgevlam het. Dit het dus in ons kerk ‘n spesiale karakter verkry as ‘n 10 dae tyd van gebed en afwagting op die Gees wat die kerk nuut maak en uitstuur.

‘n Afwaartse pyl – een van die simbole van Pinkster is die afwaartse pyl wat ons herinner aan die Gees wat oor Jesus se vriende neergedaal het. (Hand 2:3)

Rooi en goue lap en die simbool van tonge van vuur – die kleure en simbool wat veral op Pinksterdag gebruik word, is rooi en goud om die tonge van vuur wat neergedaal het, te simboliseer. (Hand 2:3)

Wind – baie prente of uitbeeldings van Pinkster sal ook wind uitbeeld, omdat daar met die uitstorting van die Gees ‘n geluid was soos ‘n stormwind. (Hand 2:2)

‘n Duif – die duif help ons onthou dat die Gees ook die vorm van ‘n duif aangeneem het by Jesus se doop. Dit is ook simbolies vir vrede. (Luk 3:21-22)

‘n Skip – Pinkster is dus as’t ware die geboortedag van die kerk! Die skip simboliseer die kerk wat haar opdrag gekry het om uit te gaan (vaar) na die wêreld. (Hand 1:8)

‘n Reënboog – ‘n reënboog is ook ‘n Pinkster simbool en wys op die verskillende tale, volke en nasies wat op Pinkster ingesluit is in God se beloftes, toe die dissipels begin om in verskillende tale te praat. (Hand 2:4-12, 41)

Gesels in die banke / tuis (moedig mense aan om inter-ouderdom te gesels):

  • Watter simbool van Pinkster staan vir jou uit en hoekom?
  • Watter (moderne) metafoor sou JY kies om die Heilige Gees te beskryf?

Leave a Reply