Skip to main content
Huisgeloof Argief

Romeine 5:1-11

By June 19, 2024No Comments

Dag 1: Ondersteun mekaar

God gee vrede 

Daar was baie jare terug altyd ‘n grappie gemaak dat die deelnemers van die Mej Heelal kompetisie altyd “Wêreldvrede” geantwoord het, wanneer iemand vir hulle vra wat hulle graag eendag sal wil bereik.  Vrede is iets wat baie mooi klink, maar moeilik is om reg te kry.  Verlede jaar was daar in totaal meer as 40 gevalle van “onvrede” – lande waar daar konflik van een of ander aard was, en baie van dit gaan steeds aan.   

In die Bybelse tye het vrede nie soseer beteken dat mense nie met mekaar baklei het nie, maar eerder dat daar goeie verhoudings tussen mense was.  Vrede het begin wanneer ons in ‘n regte verhouding met God is.   

Vandag se teks help ons om te hoor hoe ons ook in hierdie tye vrede kan hê. 

Kom ons luister na Romeine 5:1-11 uit die Bybel @kinders vertaling. 

Omdat ons glo, het God al ons sondes weggevat.  Ons lewe nou in vrede met Hom.  Hiervoor moet ons vir Jesus baie dankie sê.  Hy het gesorg dat God en ons goeie vriende is.  Nou kan ons elke dag bly wees.  Want ons weet daar is vir ons plek in die hemel.  

Al kry ons party dae baie swaar, is ons hart vol blydskap.  Probleme maak ons geloof net nog sterker.  Hoe stywer ons die Here se hand vashou, hoe meer weet ons dat ons sy kinders is.  Ons weet ons gaan vir altyd by God bly.  

God het ons baie lief.  Hy het die Heilige Gees aan ons gegee.  Hy het ook vir Jesus in ons plek laat sterf.  Jesus het nie gewag totdat ons eers begin doen wat God vra nie. Nee, Hy het sy lewe vir ons gegee toe ons nog sonde gedoen het.  Kyk net hoe wonderlik is God.  Hy wys Hy is lief vir ons, want Jesus het in ons plek doodgegaan toe ons nog sondaars was.  

God het ons sondes weggevat omdat Christus in ons plek dood is.  Ons hoef daarom nie meer vir Hom bang te wees nie.  Hy het ons sondes op Jesus se skouers gesit toe ons sy vyande was.  God gaan ons nooit weer vir ons sonde straf nie.  Hy het ons gered.  Daarom is ons elke dag bly.  Ons ken nou vir God as ons Vader.  Jesus het gesorg dat ons sy kinders is.  

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Wat is vir jou die beste deel van hierdie Bybelverse? 
  2. Hoe het daar vrede tussen ons en God gekom? 
  3. Waaroor kan ons alles bly wees wat ons in die gedeelte lees? 

Kom ons bid saam. 

Dankie Here, dat U ons sondes weggevat het. 

Amen 

Doen nou die volgende saam: 

Teken die buitelyne van ‘n duif op ‘n A4 papier en skryf soveel woorde as waaraan julle kan dink wat vrede beteken binne die lyne.  Knip die duif uit en hang die Vredesduif agter julle voordeur waar julle dit hierdie week kan sien.   

Die Here het julle lief en sal by julle wees. 

 

Leave a Reply