Skip to main content

Melanie Thirion gesels vandag oor die moets en moenies van persoonlike gesprekke met jongmense – sodat almal veilig kan wees.

Luister hier na die podcast:

Kinders se veiligheid is vir my belangrik, en ek glo vir jou ook. Persoonlike gesprekke met jongmense is ‘n unieke geleentheid waar die Gees jou gebruik om inspraak te hê in ‘n kind of tiener se geloofslewe – wat ‘n voorreg!

Dis belangrik om te onthou dat jy as volwassene outomaties swaarder weeg in magsbalans in die verhouding. Dus berus die verantwoordelikheid by jou om te verseker dat die gesprek veilig is. Kom ons kyk na moets en moenies wat jou kan help met die veiligheid van gesprekke:

Eerstens, die plek waar julle ontmoet: Vermy liefs gesprekke agter toe deure en verlate plekke. Indien julle op ‘n ander plek as die kerk en ‘n ander dag as Sondag ontmoet, stel voor dat julle op ‘n plek ontmoet waar daar privaatheid is, maar waar julle ook sigbaar is, bv. ‘n koffiewinkel of langs die rugbyveld. As julle nie op ‘n ander plek as ‘n kantoor kan ontmoet nie, stel dan ander mense ook in kennis van hierdie afspraak, liefs die kind se ouers ook, en hou die kantoor se deur oop tydens die gesprek.

Dit kan gebeur dat ‘n kind na kategese agterbly en met jou wil gesels. Die versoeking is om alleen in die kategeselokaal agter te bly. Probeer dit vermy deur vir die kind te sê julle kan gesels terwyl julle solank stap na waar die res van die kinders is, bv. die saal of die plek waar almal tee drink na die tyd.

Kinders en jongmense deel dikwels sensitiewe kwessies tydens gesprekke. Dit kan gebeur dat ‘n kind vir jou gaan vra om julle gesprek geheim te hou. Laat die kind verstaan dat jy die gesprek as vertroulik sal hanteer, maar indien hy of sy iets gaan vertel wat dit laat blyk dat hulle aan mishandeling van enige aard blootgestel word, of dat die kind (of iemand anders) se lewe in gevaar is, jy die kwessie met ander mense gaan moet deel. Die Kinderwet van Suid-Afrika vereis dat geloofsleiers enige gerug van mishandeling moet aanmeld vir ondersoek.

Dit is belangrik dat die kind moet ervaar dat jy waarlik na hom of haar luister. Gee vir die kind al jou aandag, moenie op jou foon besig wees terwyl julle praat, of met ander mense tussen-in ook gesprek voer nie. Vra vir die Gees om jou te help om met wysheid op te tree in die gesprek, dat jy sal kan onderskei wat die kind nodig het om van die Here te hoor op daardie tydstip.

Indien ‘n kind ‘n uitdagende en sensitiewe kwessie met jou deel, en jy nie seker is hoe om die saak verder te hanteer nie, vra vir die kind toestemming om met iemand daaroor te gesels wat beter sal weet hoe om dit te hanteer. Jy sou ook jou oordeel kan gebruik om die kind eerder na bv. die predikant te verwys. Verseker die kind dat al kan jy nie self die kwessie hanteer nie, jy nog steeds daar sal wees vir ondersteuning.

‘n Laaste woord spesifiek oor WhatsApp-gesprekke. Dikwels gebeur gesprekke makliker oor WhatsApp – die gesigloosheid van die app maak dat jongmense makliker met jou deel. Tog geld dieselfde beginsel van jou gewig as volwassene in die magsbalans van die verhouding. Al gebeur die gesprek oor WhatsApp, bly dit jou verantwoordelikheid om die gesprek veilig te hou, vir jou en die jongmens.

Hier volg ‘n paar riglyne:

Hou die gesprek binne redelike ure – bly liefs weg van laataand boodskappe. Indien ‘n kind jou laataand whatsapp, laat weet dat jy in die oggend kan gesels. Dit sluit nou nie lewensbedreigende krisisse in nie, nè!

Dink goed na oor jou woordkeuses op WhatsApp. Omdat jy en die jongmens nie in mekaar se geselskap is om stemtoon en lyftaal te lees nie, is daar meer ruimte vir misverstande. Iets wat my altyd help, is om die vraag te vra: Sou ek gemaklik daarmee wees as ‘n ander volwassene hierdie trant van gesprek met my eie kind voer?

Laastens, moenie ander mense op WhatsApp bespreek nie. Jy is nie in beheer van waarheen en na wie boodskappe aangestuur word nie. Hou jou kant skoon.

Leave a Reply