Skip to main content

Wat is #imagine en hoekom moet ouers hul tieners daarheen stuur?

Luister hier na die podcast of lees verder:

Waar kom #imagine vandaan?
Tien jaar gelede, op 14 Februarie 2013 in Durbanville, is die droom van #imagine gebore. ‘n Groepie predikante het saam gedink en gedroom oor hoe ons in hierdie tyd tieners kan begelei om met passie die Here te volg in Suid-Afrika. In die voetspore van die Jeug tot Jeug aksie van die sewentiger jare in die NG Kerk sowel as die Jeug Feeste van die negentiger jare, is reuse tienerfeeste beplan.
Op 18-20 Maart 2023 sal die 7de #imagine fees aangebied word, waarvan een in Bredasdorp in die Wes-Kaap en een in Bothaville in die Vrystaat sal plaasvind. Die naam #imagine kom van die teks Efesiërs 3:18 wat eer gee aan God, wat baie meer doen as wat ons ooit kan droom.

Statistiek wys dat 60% van tieners wat #imagine bywoon uit die platteland kom en ongeveer 40 verskillende tipe kerke betrek word by hierdie feeste. Vir die NG Kerk is dit ‘n geleentheid om ons jongmense bloot te stel aan die diversiteit van ander jongmense wat die Here dien. Hulle ervaar verskillende style van aanbidding en hulle geloof verdiep deur die groepsgesprekke, sprekers, aktiwiteite en werkswinkels wat hulle bywoon.

Hoekom moet ouers hulle tieners na #imagine stuur?

  1. Tieners benodig ervarings om geloof hulle eie te maak – #imagine bied so ’n hoogtepunt. Die #imagine byeenkoms word juis ‘n experience genoem, omdat dit meer is as ‘n kamp of ‘n fees.
  2. Tieners vra baie vrae oor geloof en die lewe – #imagine skep ruimtes soos werkswinkels en kleingroeptyd om hieroor met ander te gesels.
  3. Tieners is sosiaal – by #imagine kan jy tonne nuwe vriende maak van ander kerke en dorpe.
  4. Tieners hou van pret – #imagine is vol verrassings en aktwiteite in tieners se “taal”.
  5. Tieners wil sing en kreatief wees – #imagine stel hulle bloot aan ‘n diversiteit van aanbiddingstyle. En kreatiewe gebedstasies of “encounter stations” help hulle om Jesus persoonlik te ontmoet.
  6. Tieners wil mentors hê – #imagine is ‘n wonderlike geleentheid om dieper verhoudings te bou met kategete, ouers en ander leiers.
  7. Tieners moet begelei word – daarom kan tieners nie net gestuur word na #imagine toe nie, maar moet hulle saam met ‘n gemeente en volwassenes kom wat vir hulle verantwoordelikheid neem en hulle na die tyd opvolg. Gemeentes is dus inskrywingspunte en moet ‘n leier vir elke groepie seuns of dogters stuur.
  8. Tieners is nie almal dieselfde nie – #imagine bied iets vir almal om te geniet en te groei, ongeag jou persoonlikheidstipe of agtergrond.
  9. Tieners wil nie uitgesluit word nie – #imagine moedig gemeentes en individue aan om tieners te borg wat nie die R500 kan bekostig nie en te help met vervoer. Gemeentes word ook uitgedaag om ander gemeentes op ‘n dorp saam te nooi en al voor die naweek brûe te bou.
  10. Tieners wil ‘n verskil maak – duisende tieners getuig dat #imagine hulle help om te droom, glo en doen in gemeenskappe oral oor Suid-Afrika!

“Aan Hom wat deur sy krag in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink (imagine), aan Hom kom die eer toe.” – Efesiërs 3:20-21a

Kontak [email protected] vir meer besonderhede.

Leave a Reply