Skip to main content

Hoe meet ons jeugbediening?

Luister hier na die podcast of lees verder:

Anriëtte de Ridder gesels vandag oor hoe ons kan meet of kategese of jeugbediening suksesvol is of nie.

Ek dink die meeste van ons het al bekommerd geraak oor dinge wat oor die jare verander het wat jeugbediening en kategese betref. Dalk is jy benoud oor getalle of ouerbetrokkenheid. Dalk meet jy wat tans gebeur met dit wat 20 jaar gelede gebeur het, en dit maak jou bekommerd.

Hoe weet ons of ons suksesvol is met kategese of jeugbediening? Wel, die manier waarop ons gewoonlik in die verlede sukses gemeet het, was met die 4 G’s naamlik: geboortes, getalle, geboue en geld.

 1. Geboortes: As daar baie geboortes en gevolglik dope is, gaan dit goed en die gemeente se getal lidmate wat op die boeke is, groei. Ons hoef nie veel te doen nie, en die getalle groei vanself.
 2. Getalle kinders wat bywoon en getalle aktiwiteite: Die hoeveelheid kinders wat opdaag by eredienste, kategese of jeugaktiwiteite is natuurlik belangrik. Dit is wat mense eerste raaksien en dis heerlik om vol groepe te sien en genoeg kinders en tieners te hê wat opdaag by alles wat aangebied word.
 3. Geboue: As ons geboue vol is en die gemeente maak moeite om met dié ruimtes te wys dat kinders welkom is, laat dit ons met ‘n warm gevoel. Helder prente, duidelike borde, logo’s en temas dra alles by tot die gevoel dat iets hier gebeur.
 4. En daarmee saam Geld: As die geld vloei en daar is ‘n groot genoeg begroting om dinge mee te doen, en oulike uitdeelgoed te koop, en die multimedia en klank te kan bekostig, dan is die jeugbediening sommer lekker.

As een of meer van hierdie 4 dinge egter kwyn, dan verloor ons vinnig moed. Want dan voel dit vir jou julle moet sekerlik onsuksesvol wees, terwyl die ander gemeentes in die omgewing wat die getalle en geld het, sekerlik dan iets “reg” doen, want die mense stroom daarheen.

Hierdie 4 G’s is belangrike dinge en dis belangrik om daaroor te praat. Maar ek dink daar is ‘n ander, beter manier om sukses te meet wat ‘n meer volledige, dieper prentjie skets van wat regtig onder die oppervlak aangaan.

Die groot vraag om mee te begin is: Wat wil ons bereik met kategese of jeugbediening? Want ons moet ons daaraan meet.  Ek dink ons wil graag jongmense hê wat Jesus ken, liefhet en dien.  Ek dink die meeste van ons sal saamstem dat ons graag wil hê ons gemeente se kinders en tieners moet lewenslange getroue volgelinge van Jesus word en dat die jeugbediening daartoe moet bydra.

So, hoe moet ons dan met hierdie lens sukses meet?

Dalk sal die volgende 10 vrae jou hiermee help. Dink aan die kinders, min of baie, in jou gemeente:

 1. Watter presentasie van kinders of tieners is aktief betrokke by geestelike gewoontes soos Bybelstudie en gebed? Stuur dalk ‘n vraelys uit en begin dit inoefen by die kategese. En kyk dan weer oor ‘n jaar hoe dit lyk.
 2. Watter presentasie van kinders en tieners wat opgedaag het, kry die geleentheid om hulle stories van die week te vertel? En help die kategeet hulle om hulle storie en die Bybel se storie bymekaar uit te bring? Hierdie vra dat ons anders dink oor die inhoud en doel van kategese.
 3. Hoeveel kinders en tieners is iewers in die groter gemeente betrokke en skep ons die geleenthede daarvoor?
 4. Hoeveel gesinne is betrokke by die gemeenskap buite die kerkgebou? Maak ons dit vir hulle maklik en moontlik?
 5. Watter presentasie volwassenes in jou gemeente het betekenisvolle verhoudings met kinders of tieners en ondersteun hulle en luister na hulle? Groei dié getal?
 6. Hoeveel tieners het ten minste vyf sorgsame Christen volwassenes wat in hul lewens belê?
 7. Hoe effektief is die opleiding van kategete en vrywillige leiers om as dissipelmakers op te tree? Hoe gereeld gebeur dit?
 8. Hoe rus jou jeugbediening ouers toe om geloofsgesprekke by die huis te voer? Hoeveel ouervergaderings of opleiding het jy die afgelope jaar aangebied? Hoeveel gesprekke het jy met ouers gehad oor hul kinders se geloofsontwikkeling?
 9. Hoe reik julle uit na die gemeenskap se kinders– dalk na die kinders in die skole, koshuise of armer gemeenskappe om die gemeente?
 10. En laastens – Hoe kan ons hierdie dinge meet en wat moet ons dan verander om in elkeen van hierdie dinge te groei?

Kom ons wees eerlik oor ons antwoorde op hierdie vrae en gesels saam oor maniere waarop ons hierdie skuiwe kan bewerkstellig. Want dan meet ons die regte goed!

Leave a Reply