Skip to main content

Anriëtte de Ridder gesels vandag oor die groepsdinamika van jou kategese groep.

‘n Positiewe groepsdinamika skep ‘n omgewing waarin kinders voel hulle kan leer en deelneem, en waar hul geloof kan vorm. Dit bevorder ‘n gevoel van behoort tussen die kinders.

Dit is die taak van die kategeet om ‘n omgewing te skep wat die groepsdinamika positief bevorder en ‘n gevoel van vertroue en veiligheid kweek.

Een van die belangrikste stappe om ‘n positiewe groepsdinamika te bevorder, is om jou kinders goed te ken en verhoudings te bou. Elke kind is uniek, en deur hulle individuele persoonlikhede, belangstellings en behoeftes te verstaan, kan jy ‘n omgewing skep waar hulle elkeen aanvaarding beleef. Dikwels is daar dinge wat kinders uit mekaar uit hou – soos om van verskillende skole te kom, verskillende dele van die dorp te woon, of verskil in inkomstegroepe – wat kinders of tieners verhoed om te meng. Die kategese groep is egter ‘n leerskool vir hoe die kerk of liggaam van Christus werk, waar ons mekaar se familie word.

Gebruik dus ysbrekers en kenmekaar vrae om almal te help ontspan en sodat hulle mekaar ook beter kan leer ken. So moedig jy hulle ook speel-speel aan om mekaar ook beter te leer ken. Vra ook weekliks hoe dit gaan, of laat hulle twee-twee vir mekaar bid. Dit kweek empatie – want as ek weet wat in jou lewe aangaan, kan ek jou beter verstaan en ons as groep kan jou beter aanvaar.

‘n Ander belangrike element is die instelling van waardes en ‘n vaste ritme vir die kategese tyd. As kinders weet wat hulle mag en nie mag doen nie, en hoe hulle mekaar moet hanteer, bied dit ‘n gevoel van veiligheid. Laat hulle deelneem aan die opstel van waardes en plak dit iewers op waar julle dit gereeld kan lees. Al is elke ontmoeting anders, behou ‘n standaard volgorde of ritme sodat hulle weet wat om te verwag.

Dit is ook belangrik dat almal kan deelneem aan gesprekke. Luister na hulle vrae en gee genoeg tyd vir interaksie. Vra oop vrae sonder ‘n regte of verkeerde antwoord, laat hulle soms eers hulle antwoorde neerskryf, hulle gedagtes eers formuleer of twee-twee bespreek, en moet nooit hulle antwoorde afmaak nie.

‘n Positiewe groepsdinamika word verder bevorder deur samewerking en interaksie. Gebruik rollespel, speletjies of interaktiewe groepsaktiwiteite wat kinders speel-speel dwing om saam te werk en by mekaar te leer. Daar is baie speletjies en idees hiervoor op DinkJeug se webtuiste beskikbaar.

Mag jou kategese tyd ‘n plek van positiewe groepsdinamika wees waar kinders en tieners mekaar leer liefhê en aanvaar soos wat Jesus ons liefhet en aanvaar.

Luister hier na die podcast:

 

Leave a Reply