Skip to main content

Johan Janse van Rensburg gesels vandag oor geloofsgewoontes vir jou kleingroep tydens die eksamen: Stilte 

Vir jare sonder gelowiges hulleself af om in die teenwoordigheid van God stil te word en tot rus te kom. Stilte is een van die maniere hoe ons jongmense kan help om God op ‘n kosbare manier te beleef. Dit is nie eintlik ‘n geloofsgewoonte waaraan ons dink as dit kom by jongmense nie. As ons jongmense bymekaar het, fokus ons meer op wat ons gaan doen, wat hulle moet leer en hoe om hulle prakties uit te daag om die nuwe geloofsgewoonte deel van hulle lewe te maak. Dit is belangrik om vir jongmense van kleins af te leer om stil te word om na God se stem te luister en na te dink oor die Woord.

Thomas Merton het gesê: “As ons nie stilword en God se wil vir ons lewe onderskei nie, hou ons op om ‘n ware persoon te wees.” Geloofsvorming en geloofsonderskeiding loop hand aan hand. Daarom is stilte belangrik.

Deur net ‘n kort oomblik daarvoor te skep tydens elke week se ontmoeting, kan jongmense hierdie gewoonte aanleer en inoefen. Dit is baie belangrik dat jongmense vir ‘n oomblik of selfs vir die hele ontmoeting “unplug” van hulle elektroniese toestelle.

Onthou ook dat jongmense nie direk na die begin van die byeenkoms of na ’n opwindende speletjie of oomblik dadelik sal kan stilword nie. Bestuur die stilword oomblik reg. Begin met iets wat hulle rustiger maak soos ‘n aanbiddingslied of om twee-twee saam te gesels.

‘n Vaste gebedsritueel kan baie effektief werk om die stiltetyd in te lei. Dit is belangrik om te onthou dat rituele wat herhaal, jongmense laat veilig voel. ‘n Gewoonte soos hierdie sal hulle met tyd help ook om die kopskuif te maak wat nodig is vir stilte.

Begin geleidelik die stil oomblike deelmaak van julle byeenkomste. Begin dalk met een minuut en maak dit langer soos die gewoonte grondvat. Pas die lengte ook aan op grond van die jongmense se ouderdom. Jonger kinders sal by korter stiltes aanklank vind en ouer kinders by langer stiltes.

Help hulle dalk om eers net diep asem te haal en maak vir hulle ‘n voorstel vir waaraan hulle kan dink of bid terwyl hulle stilraak. Iets soos: Terwyl jy inasem, dink daaraan dat God sy asem en sy lewe in jou ingeblaas het. Terwyl jy uitblaas, gee die goed wat jou bekommerd maak aan die Here oor.

Hier is nog so ’n paar kreatiewe idees:

  • Laat hulle hulle oë toemaak en luister na die klanke wat hulle om hulle kan hoor – die klanke binne of buite die vertrek. Laat hulle dan vir God dankie sê vir wat hulle kan hoor.
  • Jy kan ook vir hulle ‘n stukkie klei uitdeel waarmee hulle vir ‘n paar minute in stilte moet speel. Ouer kinders kan ook iets simbolies uit die klei maak of jy kan die hele oomblik koppel aan die pottebakker teksverse en hulle herinner dat God aanhou om hulle te vorm soos Hy hulle wil hê.
  • Steek ‘n kers aan met ‘n lekker geur en laat hulle dan stil raak terwyl hulle fokus op die reuk van die kers. Of vra hulle om op die vlam te fokus en daaraan te dink dat Jesus die lig vir die wêreld is.
  • Jy kan ook ‘n tema of ‘n waarde of ‘n Bybelse waarheid in een woord op ‘n papier neerskryf soos genade, liefde, omgee – en dit iewers neersit waar almal daarna kan kyk. Nooi hulle dan om in stilte daarop te fokus.
  • Jy kan ook rustige musiek aansit, hulle vra om hulleself gemaklik te maak en hulle dan nooi om na die musiek te luister. Lees dalk dan vir hulle van die beloftes wat God in die Bybel aan ons maak.

 

Luister hier na die podcast:

 

Leave a Reply