Skip to main content

Anriëtte de Ridder gesels vandag oor: Hoe kan die fisiese ruimte kategese belemmer of bevorder?

Die fisiese ruimte waarin Sondagskool plaasvind, kan ‘n groot impak hê op die leerervaring van kinders. Die omgewing sluit dinge in soos die fisiese uitleg van die lokaal, die atmosfeer, die klank, die visuele hulpmiddels, en nog meer.

‘n Vriendelike en goed georganiseerde ruimte kan kinders aanmoedig om deel te neem aan geloofsgesprekke en hulle laat tuiskom. Hou die volgende dinge in gedagte:

Wat voel ‘n kind of tiener tydens kategese? Die algemene atmosfeer van die lokaal is ook van groot belang. Dit sluit in die gebruik van kleur, ligging en dekor om ‘n uitnodigende en rustige omgewing te skep. Die regte atmosfeer kan kinders help om ‘n gevoel van vrede en verwondering te ervaar. Wanneer daar ‘n element is wat dit hulle eie maak – bv. hulle name of foto’s of kunswerke teen die mure, help dit hulle om tuis te voel en deel te neem.

Hoe sit ‘n groepie tydens kategese? Rye stoele en ‘n bord of skerm kommunikeer eenrigting kommunikasie en leer. Sit in ‘n sirkel met die kategeet op dieselfde ooghoogte as die groep. Sit byvoorbeeld om ‘n tafel – want ‘n tafel kommunikeer gelykheid en deelname, of sit almal op ‘n mat of ekstra groot duvet of piekniek kombers. Merk elke groep duidelik met ‘n naam en kleur en/of simbool. Soms word ruimtes vir meer as een doel gebruik – dink dan hoe ‘n mens tydelike afskortings, naamborde of gordyne kan gebruik om ‘n lokaal te omskep. Oorweeg ook ‘n stoor vir oorbodige items. As al die groepe in een saal is, skort groepe af sodat daar ten minste ‘n visuele skeiding is.

Wat hoor ‘n kind of tiener tydens kategese? Klank is ‘n belangrike aspek van die fisiese ruimte. As daar te veel klanke is bv. vanaf die ander groepe wat lag of gesels, verkeer in die straat, volwassenes wat gesels en tee drink, of musiek en sang in ‘n naasliggende lokaal, dan sal sommige kinders eenvoudig net nie kan konsentreer nie. ‘n Rustiger omgewing kan kinders help om beter te luister, deel te neem, en hulle ook help om stil te word tydens gebed.

Wat sien ‘n kind of tiener tydens kategese? Visuele hulpmiddels soos illustrasies, kaarte, simbole en multimedia, kan die leerproses aanvul en versterk. Dit kan abstrakte konsepte vir kinders verstaanbaar maak en hulle help om ‘n visuele assosiasie met hul geloof te maak. Vermy egter besige, oorvol mure en lokale en visuele “clutter” wat bydra tot ‘n onrustigheid.

Mag jou fisiese ruimte ‘n plek wees waar kinders ‘n dieper verbintenis met hul geloof kan vorm en ‘n liefde vir die kerk kan ontwikkel. Mag jou Sondagskool-omgewing ‘n bron van inspirasie en geestelike groei wees.

 

Luister hier na die podcast:

 

Leave a Reply