Skip to main content

Marinette Kilpert gesels vandag oor: Hoe om ‘n dobbelsteen te gebruik om ‘n gesprek aan die gang te sit

“Waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek by hulle.” Matteus 18:20.

Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here by ons is wanneer ons as gelowiges bymekaar is nie? Sien gou die prentjie. Dis Sondag. Jy en jou kategese groep is bymekaar vir kategese, jy het ‘n lekker ysbreker speletjie gespeel, gedeelte uit die diens vasgelê, konteks verduidelik, jy voel ingenome met jouself met wat jy tot dusver gedoen het en nou wil jy ‘n gesprek begin om die onderwerp te bespreek. Jy vra jou vraag… Maar dit word ontmoet deur oë wat jou verstar aanstaar, ‘n speld wat val kan gehoor word en niemand sê niks nie. Nou wat doen jy nou?

Haal ‘n dobbelsteen uit, natuurlik!

‘n Dobbelsteen is ‘n maklike manier om ‘n gesprek aan die gang te sit deur eenvoudige vrae te formuleer wat by een van die ses nommers op ‘n dobbelsteen pas. Dit skep die geleentheid dat:

  • die groep interaktief deelneem om die dobbelsteen te gooi
  • elkeen kry ‘n beurt en so word die stiller kinders betrek
  • die groep weet wat van hulle verwag word
  • en die ys word op ‘n speelse wyse gebreek om‘n gesprek te begin.

Nog ‘n praktiese manier om ‘n dobbelsteen te gebruik, is om ‘n skoon templaat van die internet af te laai en jou eie dobbelsteen te maak. Jy kan in plaas van nommers kleure gebruik. Dink aan die kleure om die Evangelie te vertel. Of simbole wat dalk by die les se tema pas. Of selfs woorde of frases.

Jy kan ses woorde wat ses verskillende wonderwerke van Jesus verteenwoordig op die dobbelsteen sit.
Byvoorbeeld:

  1. Water in wyn
  2. Broodjies en vissies
  3. Storm word stil
  4. Die verlamde man
  5. Loop op water
  6. Lasarus

Elke kind kan dan sê wat hy of sy van die storie dink, wat dit vir hom beteken. Jy as leier kan dan verder verduidelik hoe stories van die Bybel vandag nog relevant is om ‘n verskil in jou lewe te maak.

Nog ‘n praktiese idee is dat elke kind sy eie dobbelsteen met bemoedigende teksverse op maak wat hy kan gooi wanneer hy Woord nodig het.

So, moenie gevang word in ‘n situasie waar die krieke kriek nie! Hou ‘n dobbelsteen en ‘n lys met ‘n paar praktiese vrae byderhand, dan sal jy nooit in stilte gelaat word nie.

Luister hier na die podcast:

 

Leave a Reply