Skip to main content
Jong Volwassenes

ONTMOET STEPHAN

By May 7, 2018No Comments

Stephan het in die kerk groot geword maar was vir ‘n tyd lank nie baie betrokke nie.

Nadat hy deur iemand vanuit ‘n ander kerktradisie oor sy geloof en teologie gekonfronteer is en gevoel het dat hulle hom (te) hard druk om by daardie kerk in te skakel, het hy besef dat hy self nie genoeg van sy eie tradisie weet of self weet hoe hy dink oor sy geloof nie. Nadese het Stephan besluit om opnuut by ‘n plaaslike gemeente in te skakel.

Hoe die sitplekke ingerig was, het dit maklik gemaak om in die agtergrond te verdwyn en die oomblik wat die erediens klaargemaak het, uit te glip. Sondag na Sondag was hy in die kerk sonder om met enigiemand te praat. Nie lank daarna nie het die fisiese strukture van die erediens (hoe die sitplekke ingerig word) verander om ‘n sterker gemeenskapsgevoel binne die ruimte te skep.

Dit was nie lank nie, toe is Stephan 100% by die gemeente ingeskakel, deel van ‘n selgroep en by gemeente aktiwiteite betrokke. Stephan is nou ‘n aktiewe deelnemende lidmaat van die gemeente wat selde ‘n erediens misloop.