Skip to main content
Jong Volwassenes

ONTMOET JACQUES

By May 7, 2018No Comments

Na die 2016 NGK Algemene Sinode-besluit rakende selfde geslag verhoudinge, het Jacques ‘n gespreksgeleentheid by ‘n gemeente bygewoon. ‘n Hele paar jong volwassenes het dit ook bygewoon. Die doel daarvan was om gehoor te gee aan die emosies wat mense as gevolg van die besluit beleef het. Tydens die diens, het baie mense hulle stories vertel.

Jacques was een van die mense wat sy storie van pyn en teleurstelling in die kerk gedeel het. Jacques was een van ‘n paar jong volwassenes wat nie deel was van ‘n gemeente se kerngroep nie, maar weens hul positiewe belewenis by die gesprek, wel ingeskakel het.

Mense vanuit die LGBTIQ-gemeenskap het ingeskakel omdat hulle ‘n veilige ruimte ervaar het waar hulle kon tuiskom. Jong-volwassenes wat nie noodwendig deel van die LGBTIQ-gemeenskap was nie, het egter ook na die aangeleentheid inskakel, omdat hulle gevoel het dat die gemeente erns maak met aktuele sake en sosiale geregtigheid.