Skip to main content

10 wenke om jou kind aan te moedig om te gaan kamp

Om vir die eerste keer jou kind uit die huis te stuur op ‘n kerkkamp is ‘n groot gebeurtenis (vir beide ouer en die kind). Dis nie net vir slaapsak afstof en snoepiegeld gee nie, maar om werklik te dink oor die waarde van ‘n geestelike kamp en hoe dit in jou kind se lewe gaan inbou.

Dit was wonderlik om te sien hoe elke jongmens op ‘n kerkkamp sy eie waarde in Christus ontdek en verhoudings gebou word met ander groeplede. Elke kind of tiener ervaar God ook op verskillende maniere op ‘n kamp bv. tydens die lof en aanbidding, die stiltetye, die groepsbesprekings of die gebedstasies.

Ek het na die afgelope #imagine fees weer opnuut die waarde van ‘n kamp besef en hoe dit ‘n jongmens se lewe verander! Ons het beleef hoe:

 • jongmense ‘n oorgawe vir Jesus maak
 • die Gees genesing en vergifnis bewerkstellig
 • jongmense in hulle verstaan van God en die Bybel groei
 • verhoudings tussen tieners en leiers (volwassenes) versterk word
 • verhoudings tussen tieners van verskillende kulture, tale, rasse en kerke gevorm word
 • jongmense leer om Bybelstudie te doen en te bid
 • jongmense leer om mekaar te bedien, vir mekaar te bid en vir mekaar om te gee
 • jongmense ‘n droom ontvang om in Suid-Afrika ‘n verskil te maak
 • almal toegerus word om diensbaar te wees in hulle gemeentes en gemeenskap

Wat kan ek doen om my kind/tiener aan te moedig om te gaan kamp?

 1. Moedig jou kind/tiener aan om te gaan kamp wanneer sy die geleentheid kry.
 2. Gesels met jou kind oor hoekom hy moet gaan kamp en wat dit vir hom kan beteken.
 3. Reël dat ‘n vriend saamgaan dat hy nie alleen voel nie.
 4. Help haar om voor te berei en alles te pak wat nodig is.
 5. Gesels vooraf met haar oor haar vrese, onsekerhede of verwagtinge.
 6. Maak seker jy weet wie die aanbieders en leiers is, wat die toesig- en veiligheidsmaatreëls is en wat die doel en inhoud van die kamp is.
 7. Die beste en veiligste opsie is altyd om as ouer/voog saam te gaan kamp en die ervaring te deel (al help jy net agter die skerms).
 8. Kry terugvoer oor hulle ervarings en gesels lekker saam na die tyd. Kyk na die foto’s en vra oop vrae.
 9. Uitdagings soos min slaap, ‘n slegte ervaring of om in ‘n tent te slaap moet ook ”debrief” word.
 10. Gesels ook oor wat hy geleer het, hoe dit sy geloof versterk het en waar hy God beleef het. Bevestig jou kind se ervaring en vier dit saam!

 

“Jesus het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën.” Markus 10:16

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).