Meer oor Koninkrykstyd

Koninkrykstyd begin die Sondag nĂ¡ Pinkster (Triniteitsondag) en strek tot die Sondag voor Advent (die … Continue reading Meer oor Koninkrykstyd